Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

zaprasza na Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

dnia 02.09.2019

godzina 9:00

dla klas VI, VII, VIII w Pałacu Młodzieży.

godz 9:30

dla klas I-V w Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka

 

Jednocześnie Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

zaprasza wszystkich rodziców, opiekunów, uczniów i nauczycieli

na mszę świętą inaugurującą rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

w Parafii Najświętszej Eucharystii

dnia 02.09.2018 roku o godzinie 8:00

Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

zaprasza wszystkich nauczycieli 

na zebranie Rady Pedagogicznej

w dniu 26.08.2019r (poniedziałek) o godzinie 12:30 (Pałac Młodzieży)

Arkusz Samooceny Nauczyciela do pobrania - pobierz

Wojewódzki konkurs „Kultury starożytne – kolebką zjednoczonej Europy” -organizowany przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi. (w przygotowaniu uczniów do tego konkursu, do części związanej ze sztuką brała też udział pani Magdalena Adamczyk)

W konkursie uczestniczyli uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej. Zakres konkursu obejmował wiedzę z historii, języka polskiego (głównie literatury- mitologia, związki frazeologiczne) oraz sztuki z epoki starożytnej oraz wczesnochrześcijańskiej.

Konkurs składał się z trzech etapów. Etap szkolny odbył się w formie pisemnego testu, w styczniu 2019 r. Do II etapu zakwalifikowało się 11 uczniów. Etap II również w formie testu pisemnego (oprócz odpowiedzi na pytania zamknięte i otwarte uczniowie musieli  rozpoznać na slajdach starożytne dzieła sztuki, nazwać je i określić krąg cywilizacyjny, z którego pochodziły), odbył się 11 marca 2019 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, przy ulicy Wycieczkowej 107 (jest to filia CZP nr 1).  Do etapu III zakwalifikowało się 6 uczniów. Etap III odbył się 7 maja 2019 r. Składał się on z trzech części: każdy uczeń prezentował przygotowany wcześniej przez siebie temat własny dotyczący zakresu konkursu; uczniowie odpowiadali również na dwa pytania : losowali zagadnienie z wybranej przez siebie dziedziny (historia, sztuka, mitologia); losowali też slajd przedstawiający wybrane dzieło sztuki starożytnej i dokonywali jego krótkiej analizy.

Uczennica klasy VIII b Anna Gumińska została laureatką I miejsca w tym konkursie, natomiast laureatkami III miejsca zostały: Marianna Glaznap z klasy V b oraz Ewa Łuczak z klasy VIII a. Finalistami konkursu byli: Hanna Trojanowska i Bartosz Mierzejewski z klasy V a oraz Katarzyna Zych z klasy VII a.

                                                                                                                                                                   Andrzej Skowronek

 

Kolejny już raz uczniowie naszej szkoły rywalizowali z uczniami z klas IV innych łódzkich podstawówek w konkursie języka angielskiego "Mistrz Spellingu" organizowanego przez SP nr 51 w Łodzi.
Na pierwszym etapie, którym było dyktando z języka angielskiego, liderami- z najmniejszą liczbą błędów zostali: Oliver Kulaziński z klasy IVc, Aleksandra Kalisz z klasy IVa i Karolina Łuczak z klasy IVb, przygotowani do zmagań językowych przez Panią Katarzynę Szulc-Kuleszę.
Finał konkursu odbył się 06.06.2019 roku na terenie SP nr 51- organizatora wydarzenia. Uczestnicy literowali przed komisją angielskie słowa, zaczynając od krótszych aż do literowania ze słuchu. Reprezentanci naszej szkoły dzielnie walczyli i godnie nas reprezentowali. W finale 3 miejsce zajął Oliver. Gratulacje!!!