Wojewódzki konkurs „Kultury starożytne – kolebką zjednoczonej Europy” -organizowany przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi. (w przygotowaniu uczniów do tego konkursu, do części związanej ze sztuką brała też udział pani Magdalena Adamczyk)

W konkursie uczestniczyli uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej. Zakres konkursu obejmował wiedzę z historii, języka polskiego (głównie literatury- mitologia, związki frazeologiczne) oraz sztuki z epoki starożytnej oraz wczesnochrześcijańskiej.

Konkurs składał się z trzech etapów. Etap szkolny odbył się w formie pisemnego testu, w styczniu 2019 r. Do II etapu zakwalifikowało się 11 uczniów. Etap II również w formie testu pisemnego (oprócz odpowiedzi na pytania zamknięte i otwarte uczniowie musieli  rozpoznać na slajdach starożytne dzieła sztuki, nazwać je i określić krąg cywilizacyjny, z którego pochodziły), odbył się 11 marca 2019 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, przy ulicy Wycieczkowej 107 (jest to filia CZP nr 1).  Do etapu III zakwalifikowało się 6 uczniów. Etap III odbył się 7 maja 2019 r. Składał się on z trzech części: każdy uczeń prezentował przygotowany wcześniej przez siebie temat własny dotyczący zakresu konkursu; uczniowie odpowiadali również na dwa pytania : losowali zagadnienie z wybranej przez siebie dziedziny (historia, sztuka, mitologia); losowali też slajd przedstawiający wybrane dzieło sztuki starożytnej i dokonywali jego krótkiej analizy.

Uczennica klasy VIII b Anna Gumińska została laureatką I miejsca w tym konkursie, natomiast laureatkami III miejsca zostały: Marianna Glaznap z klasy V b oraz Ewa Łuczak z klasy VIII a. Finalistami konkursu byli: Hanna Trojanowska i Bartosz Mierzejewski z klasy V a oraz Katarzyna Zych z klasy VII a.

                                                                                                                                                                   Andrzej Skowronek

 

Arkusz Samooceny Nauczyciela do pobrania - pobierz

 

Drodzy Uczniowie

Wielka Zbiórka Książek zakończyła się.

Jak zawsze można na Was, waszych Rodziców i Opiekunów liczyć!

Także tym razem odpowiedzieliście otwartym sercem i dużym zaangażowaniem na akcję zbiórki książek

dla Fundacji Zaczytani.org

Podarowaliście mnóstwo pięknych, ciekawych i w bardzo dobrym stanie książek.

Trafią one do szpitali, hospicjów, domów dziecka i innych placówek medycznych i socjalnych,

gdzie powstaną, m.in. dzięki Wam - nowe biblioteki.

Cały zespół Zaczytanych oraz ja, gorąco Wam dziękujemy za okazaną pomoc.

 

                                                           Agnieszka Gierba-Grodzicka

                            

Kolejny już raz uczniowie naszej szkoły rywalizowali z uczniami z klas IV innych łódzkich podstawówek w konkursie języka angielskiego "Mistrz Spellingu" organizowanego przez SP nr 51 w Łodzi.
Na pierwszym etapie, którym było dyktando z języka angielskiego, liderami- z najmniejszą liczbą błędów zostali: Oliver Kulaziński z klasy IVc, Aleksandra Kalisz z klasy IVa i Karolina Łuczak z klasy IVb, przygotowani do zmagań językowych przez Panią Katarzynę Szulc-Kuleszę.
Finał konkursu odbył się 06.06.2019 roku na terenie SP nr 51- organizatora wydarzenia. Uczestnicy literowali przed komisją angielskie słowa, zaczynając od krótszych aż do literowania ze słuchu. Reprezentanci naszej szkoły dzielnie walczyli i godnie nas reprezentowali. W finale 3 miejsce zajął Oliver. Gratulacje!!!
   
 
 

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o 500+, 300+ i innych świadczeń:

zobacz