W związku z zamknięciem Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

na czas zagrożenia epidemicznego w sprawach pilnych prosimy o kontakt pod 

nr tel 693-368-616

Szanowni Państwo!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. J. Korczaka w Łodzi informuje, iż została wdrożona specjalna procedura umożliwiająca realizację podstawy programowej w formie e-learningu.

W związku z powyższym zawiadamiamy, że wychowawcy i nauczyciele przedmiotu będą się z Państwem kontaktować za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan, a materiały dydaktyczne przesyłane będą bezpośrednio do uczniów za pośrednictwem programu Office 365.

W razie wątpliwości bardzo prosimy o kontakt z wychowawcą klasy bądź z nauczycielami przedmiotu poprzez dziennik elektroniczny Vulcan.

Szanowni Państwo, zamknięcie szkół to nie jest prezent dla uczniów, ale dowód troski o ich bezpieczeństwo. Znaleźliśmy się w sytuacji wyjątkowej, dlatego proszę by wytłumaczyli Państwo dzieciom, jak ważne jest teraz ograniczenie kontaktów z rówieśnikami, bywanie na spotkaniach towarzyskich, w klubach czy galeriach. Rozumiem, że młodość ma swoje prawa, ale teraz świat wirtualny jest bezpieczniejszy niż realny. Tylko unikając skupisk ludzkich możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusów.

Kieruję się troską o zdrowie Państwa dzieci, proszę o zrozumienie i wsparcie.

Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,
szkoły z powodu COVID-19.

Zasiłek przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
Wzór oświadczenia oraz pozostałe dane dostępne są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: https:/www.zus.pl

Szanowni Państwo!

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi informuje, iż:

- w dniach 12 i 13 marca 2020 r. w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze a jedynie działania opiekuńcze,

- od  16-25  marca 2020 r.   szkoła jest zamknięta,

- nauczyciele przedmiotu przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów, które będą przekazywać za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan

Zapraszamy do 

Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka.

Nowa strona jest pod adresem www.isp67.pl.

Wszystkie dotychczasowe informacje odnośnie szkoły będą dostępne pod

starym adresem tj. www.zsi1.pl