NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH

Dnia 04 maja 2020 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 i będzie trwała do 29 maja 2020 r. Wkrótce na stronie www.uml.lodz.pl w zakładce edukacja zostanie opublikowane uaktualnione zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w tej sprawie wraz z dokładnym harmonogramem.

Zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi przez Premiera i Ministra Zdrowia:

 

od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego.

 

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ

Berenika Bardzka

Komunikat Komendy Miejskiej Policji dotyczący bezpieczeństwa seniorów.

ZOBACZ

W związku z zamknięciem Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

na czas zagrożenia epidemicznego w sprawach pilnych prosimy o kontakt pod 

nr tel 693-368-616

Szanowni Państwo!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. J. Korczaka w Łodzi informuje, iż została wdrożona specjalna procedura umożliwiająca realizację podstawy programowej w formie e-learningu.

W związku z powyższym zawiadamiamy, że wychowawcy i nauczyciele przedmiotu będą się z Państwem kontaktować za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan, a materiały dydaktyczne przesyłane będą bezpośrednio do uczniów za pośrednictwem programu Office 365.

W razie wątpliwości bardzo prosimy o kontakt z wychowawcą klasy bądź z nauczycielami przedmiotu poprzez dziennik elektroniczny Vulcan.