Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

zaprasza na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

dnia 03.09.2018

Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

zaprasza wszystkich członków Rady Pedagogicznej na spotkanie

31 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w budynku Pałacu Młodzieży.

                                                                                                                     Barbara Celmerowska

1