Decyzją władz Miasta od dnia 01.06.2020 r. rozpocznie się dla zadeklarowanych dzieci realizacja w reżimie

sanitarnym zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów kl.I-III, konsultacji oraz zajęć rewalidacyjnych dla

uczniów klas IV-VIII.

Z wyrazami szacunku

Barbara Celmerowska

 

Na podstawie decyzji władz Miasta Łodzi informuję,
 iż w dniach 25-29 maja 2020 r. zajęcia na terenie szkoły będą zawieszone.
Kontynuowane będą zajęcia zdalne według dotychczasowego planu lekcji.
 

w sprawach pilnych prosimy o kontakt pod nr 

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

Klasy VI-VIII

Al. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź

tel. 42 2584883

Klasy I-V

ul. Maratońska 47b 94-102 Łódź

tel. 42 2584884

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z wyrazami szacunku
Pozdrawiam Barbara Celmerowska

Procedura bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19

Procedury bezpieczeństwa

Załącznik 1 - Oświadczenie rodzica

HARMONOGRAM ELEKTRONICZNEGO NABORU DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021:

 

Rekrutacja podstawowa:

  • 11 maja 2020r. - 23 czerwca 2020r.  do godz. 15.00 Kandydaci  ze szkół podstawowych  zakładają swoje konta na stronie internetowej tylko w szkole ponadpodstawowej  pierwszego wyboru. Wniosek powinien być podpisany przez ucznia i rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w tych szkołach

  • 11 maja 2020r. - 20 maja 2020r. do godz. 15.00 - złożenie wniosku do szkół z oddziałami dwujęzycznymi, wstępnymi i sportowymi

  • 11 maja 2020r. - 14 lipca 2020r. do godz. 15.00 – wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatom do szkół zawodowych

  • 21 maja 2020r. – 3 czerwca 2020 r. oraz 15 – 17 czerwca 2020r. - przeprowadzenie w szkołach ponadpodstawowych z oddziałami wstępnymi, dwujęzycznymi i sportowymi odpowiednio sprawdzianów predyspozycji i kompetencji językowych lub prób sprawności fizycznej

  • 10 czerwca 2020r. oraz 19 czerwca 2020r. – szkolne komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości informację o wynikach sprawdzianów oraz prób sprawności fizycznej

  • 19 czerwca 2020r. – 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00 – kandydat ma możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na liście preferencji.

  • 26 czerwca 2020r. – 30 czerwca 2020r. do godz. 15.00 – kandydat uzupełnia złożony wniosek o kopię świadectwa oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dokumenty składa się w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru

  • 13 lipca 2020r. do godz. 12.00 - publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  • 13 lipca 2020r. od godz. 12.00 – 20 lipca do godz. 12.00 - kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zgodnie ze swoimi preferencjami, potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie do szkół ponadpodstawowych oryginałów świadectw, zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu. Kandydaci nigdzie niezakwalifikowani składają wnioski do szkół z wolnymi miejscami.

  • 21 lipca 2020r. do godz. 14.00 - publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc 

 

Szanowni Państwo!

Przekazuję komunikat rządowy z dnia 9 kwietnia 2020r:

 

- zamknięcie szkół zostaje przedłużone do 26 kwietnia 2020 r. Do tego czasu- tak jak dotychczas- placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne;

- Egzamin Ósmoklasisty zostaje przełożony. Odbędzie się najwcześniej w czerwcu. O konkretnych terminach MEN będzie informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminu;

- sekretariat szkoły pracuje zdalnie. W sprawach ważnych prosimy o kontakt  pod numerem telefonu 693 368 616 lub 501 568 511 lub poprzez dziennik elektroniczny Vulcan i Outlook Office 365.

- wszystkie zasady oraz obowiązujące  obostrzenia znajdują się w zakładce „Aktualne zasady i ograniczenia” w dziale Ważne informacje na stronie gov.pl/koronawirus

 

 

Barbara Celmerowska