Dyrektorem Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi jest

 

Barbara Celmerowska


Zastępca Dyrektora - Katarzyna Polasik

 

Zastępca Dyrektora - Anna Zubert- Kwasiborska