Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2019/2020

poniedziałek...........9:00 - 13:30 (Pałac Młodzieży)

wtorek..................9:00 - 12:00 i 13:30 - 15:00 (Pałac Młodzieży)

środa....................9:00 - 13:00 (budynek SP)

czwartek...............9:00 - 11:00 (Pałac Młodzieży) i 11:00 - 15:00 (budynek SP)

piątek...................9:00 - 12:00 (budynek SP)