Nauczyciele kandydujący w wyborach na opiekuna

Rady Uczniowskiej – rok szkolny 2018/2019 

klasy IV-VI Szkoła Podstawowa

 

 

  1. Lewandowska Beata
  2. Szulc Katarzyna

 

 

Aby głos był ważny należy przy nazwisku jednego kandydata postawić znak X lub + (z prawej lub lewej strony). Głos będzie nieważny jeżeli wyborca nie zaznaczy żadnego nazwiska lub postawi odpowiedni znak przy dwóch nazwiskach, a także jeżeli postawi jakiś inny znak lub dopisze na liście kandydatów inne nazwisko. Opiekunem Rady Uczniowskiej zostanie ten kandydat, który uzyska najwięcej głosów. W przypadku równej ilości głosów o wyborze opiekuna Rady Uczniowskiej zadecyduje Rada na swym pierwszym posiedzeniu (wybierając spośród zgłoszonych kandydatur).

Nauczyciele kandydujący w wyborach na opiekuna

Rady Uczniowskiej – rok szkolny 2018/2019 

klasy VII-VIII SP oraz klasa III Gimnazjum

 

 

1.     Janicka - Obrębska Ewa

 

 

Aby głos był ważny należy przy nazwisku  kandydata postawić znak X lub + (jeżeli ktoś głosuje za kandydatem) albo – (jeżeli ktoś głosuje przeciwko kandydatowi). Głos będzie nieważny jeżeli wyborca nie zaznaczy żadnego znaku, lub zaznaczy zarówno  X lub + jak i – , jeżeli postawi inny znak lub dopisze na liście kandydatów inne nazwisko. Kandydat zostanie opiekunem Rady Uczniowskiej jeżeli uzyska większość bezwzględną ważnych oddanych głosów, to znaczy 50% + 1 głos. Jeżeli kandydat nie uzyska wymaganej większości wybory zostaną powtórzone na zasadach i w terminie ustalonym przez nowo wybraną Radę Uczniowską w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną.

Uczniowie kandydujący w wyborach do Rady Uczniowskiej

   rok szkolny 2018/2019 – klasy IV-VI Szkoła Podstawowa

 

 Mariański Mikołaj – kl. IV a
 Markiewicz Maria – kl. IV a
 Pilarczyk Daria – kl. IV a
 Aut Aleksander – kl. IV b
 Lis Karolina – kl. IV b
 Styrcz Maja – kl. IV b
 Krążyński Jakub – kl. IV c
 Majek Barbara – kl. IV c
 Narożnik Amelia – kl. IV c
 Jakubiak Kacper – kl. V a
 Karasińska Justyna – kl. V a
 Mierzejewski Bartosz – kl. V a
 Bielski Filip – kl. V b
 Odrobina Aniela – kl. V b
 Wiśniewski Artur – kl. V b
  Frączkowski Piotr – kl. VI a        
 Bochniak Jakub – kl. VI b
 Kaczewiak Amelia – kl. VI b
 Szadkowski Sebastian – klasa VI b
 

 

Aby głos był ważny należy postawić znak X lub + z prawej lub lewej strony przy maksymalnie 10 nazwiskach kandydatów. Można głosować na mniej niż 10 osób. Głos będzie nieważny jeżeli zostanie oddany na więcej niż 10 kandydatów lub nie zostanie oddany na żadnego kandydata. Pozostałe przypadki nieważności głosu są takie same jak w wyborach przewodniczącego RU. Do Rady wybranych zostanie 10 osób, które uzyskają największą liczbę głosów. Jeżeli na ostatnie, dziesiąte miejsce w Radzie, dwóch lub więcej uczniów uzyska jednakową liczbę głosów skład Rady zostanie zwiększony.

Uczniowie kandydujący w wyborach do Rady Uczniowskiej

rok szkolny 2018/2019

klasy VII-VIII SP oraz klasa III Gimnazjum

 

 Łutowicz Filip – kl. VII a
 Skąpski Tymon – kl. VII a
 Szymański Eryk – kl. VII a
 Jastrzębska Oliwia – kl. VII b
 Łukasiewicz Jacek – kl. VII b
 Morawiec Eryk – kl. VII b
 Owczarek Eryk – kl. VIII a
 Pach Bartłomiej – kl. VIII a
 Wojkowski Sebastian – kl. VIII a
 Gumińska Anna – kl. VIII b
 Leszczyński Tomasz – kl. VIII b
 Rutkowska Inga – kl. VIII b
 Adasiewicz Katarzyna – kl. III a
 Maciaszek Szymon – kl. III a
 Raj Katarzyna – kl. III a
 Bogulski Franciszek – kl. III b
 Ciepłota Juliusz – kl. III b
 Gabara Sylwia – kl. III b
Jaroń Kacper – kl. III c
Rutkowski Ryszard – kl. III c
Wegner Roksana – kl. III c
 

 

Aby głos był ważny należy postawić znak X lub +  przy maksymalnie 10 nazwiskach kandydatów (z lewej lub z prawej strony). Można głosować na mniej niż 10 osób. Głos będzie nieważny jeżeli zostanie oddany na więcej niż 10 kandydatów lub nie zostanie oddany na żadnego kandydata. Pozostałe przypadki nieważności głosu są takie same jak w wyborach przewodniczącego RU. Do Rady wybranych zostanie 10 osób, które uzyskają największą liczbę głosów. Jeżeli na ostatnie, dziesiąte miejsce w Radzie, dwóch lub więcej uczniów uzyska jednakową liczbę głosów skład Rady zostanie zwiększony.

Uczniowie kandydujący w wyborach na przewodniczącego Rady Uczniowskiej – rok szkolny 2018/2019 – klasy IV-VI Szkoła Podstawowa

 

1.     Aut Aleksander  – klasa IV b

2.     Narożnik Amelia – klasa IV c

3.     Jakubiak Kaper – kl. V a

4.  Odrobina Aniela – kl. V b

5.  Szadkowski Sebastian – kl. VI b   

 

Aby głos był ważny należy postawić znak X lub + przy jednym nazwisku, z prawej lub lewej strony. Jeżeli znak X lub + będzie postawiony przy dwóch ( lub więcej ) nazwiskach, nie będzie postawiony przy żadnym nazwisku, zostanie postawiony inny znak, nazwisko zostanie podkreślone lub numer kandydata zostanie wzięty w kółko, głos będzie nieważny. Nie można dopisywać do listy kandydatów innych nazwisk, głosy oddane na osoby dopisane samowolnie będą nieważne.

 

Przewodniczącym RU zostanie ten kandydat, który uzyska największą ilość głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą, największą ilość głosów, o tym, który z nich zostanie przewodniczącym Rady zadecyduje ilość oddanych na nich głosów w wyborach do RU, jeżeli i w tym przypadku ilość głosów będzie równa, o wyborze przewodniczącego zadecyduje Rada Uczniowska na swym pierwszym posiedzeniu (wybierając spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur).

Uczniowie kandydujący w wyborach na przewodniczącego

Rady Uczniowskiej – rok szkolny 2018/2019

 klasy VII-VIII SP oraz klasa III Gimnazjum

 

1.     Morawiec Eryk – kl.VI I b

2.     Pach Bartłomiej – kl. VIII a

3.  Gumińska Anna – kl. VIII b

4. Raj Katarzyna – kl. III a

5.  Ciepłota Juliusz – kl. III b

6.  Rutkowski Ryszard – kl. III c       

 

             

Aby głos był ważny należy postawić znak X lub + przy jednym nazwisku (z lewej lub z prawej strony). Jeżeli znak X lub + będzie postawiony przy dwóch ( lub więcej ) nazwiskach, nie będzie postawiony przy żadnym nazwisku, zostanie postawiony inny znak, nazwisko zostanie podkreślone lub numer kandydata zostanie wzięty w kółko, głos będzie nieważny. Nie można dopisywać do listy kandydatów innych nazwisk, głosy oddane na osoby dopisane samowolnie będą nieważne.

 

Przewodniczącym RU zostanie ten kandydat, który uzyska największą ilość głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą, największą ilość głosów, o tym, który z nich zostanie przewodniczącym Rady zadecyduje ilość oddanych na nich głosów w wyborach do RU. Jeżeli i w tym przypadku ilość głosów będzie równa, o wyborze przewodniczącego zadecyduje Rada Uczniowska na swym pierwszym posiedzeniu (wybierając spośród  kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów).