W dniu 25 października 2018 r. odbyły się w Urzędzie Miasta Łodzi wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Uczeń naszej szkoły JULIUSZ CIEPŁOTA z klasy III b gimnazjum został wybrany członkiem tej Rady na najbliższą dwuletnią kadencję. To bardzo duże osiągnięcie zarówno Juliusza, jak i całej naszej społeczności szkolnej. Gratulujemy!!!

Juliuszowi życzymy owocnej pracy w Radzie. Jesteśmy pewni, że będzie godnie reprezentował naszą społeczność szkolną i nie zapomni
o swoich korzeniach także w roku następnym, kiedy pracując

w Młodzieżowej Radzie Miejskiej będzie już uczniem szkoły ponadgimnazjalnej.

Kandydatem do MRM był również Franciszek Bogulski z klasy III b.
On również zaprezentował bardzo interesujący program. Nie zdobył jednak wystarczającej liczby głosów. Członkiem Zgromadzenia Elektorskiego, które wybierało  Młodzieżową Radę Miejską był Jakub Aftyka

Wszyscy trzej godnie zaprezentowali naszą szkołę podczas wyborów.

Dziękujemy im za postawę i zaangażowanie i gratulujemy odwagi
i profesjonalizmu.