Święta Bożego Narodzenia są nierozerwalnie związane z tradycją wystawiania jasełek, z tego powodu 21 grudnia 2018 roku w naszej szkole na scenie Pałacu Młodzieży odbyło się przedstawienie jasełkowe. W odróżnieniu od poprzednich lat był to jasełkowy music show, w który włączyła się cała społeczność szkolna: uczniowie, nawet ci z najmłodszych klas, nauczyciele, jak również rodzice. Zgromadzona publiczność po raz kolejny przeżywała historię Maryi i Józefa. Jasełka zawierały sceny mówione, taniec i śpiew. Kolędy i pastorałki ukazywały wydarzenia z życia Dzieciątka, pasterzy i mędrców. Świąteczny nastrój udzielił się całej widowni. Publiczność nie tylko oglądała, ale także zaangażowała się śpiewem w jasełka. Przedstawienie zakończyło się wspólnym wykonaniem kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

Ogromne zaangażowanie młodych aktorów, nauczycieli i rodziców zostało docenione przez gromkie brawa publiczności. Po zakończonym przedstawieniu głos zabrała pani dyrektor Barbara Celmerowska, która podziękowała wszystkim za wspólną integrację, a aktorom za występ. Złożyła wszystkim życzenia świąteczne, do których dołączył się także Proboszcz naszej parafii ks. Andrzej Ścieszko i Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” - p. Jan Marek.