Informacja od Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji - zobacz