Rada Rodziców w Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

Sylwia Bednarek -Przewodnicząca Rady Rodziców

Nr konta bankowego Rady Rodziców:

BZ WBK S.A.

56 1090 2705 0000 0001 3062 5348