W NASZEJ SZKOLE REALIZUJEMY PROJEKT

„Szkoła przyszłości”

TERMIN REALIZACJI: 01.03.2019 – 28.02.2021

 

Adresaci:
UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE
INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 67
im. Janusza Korczaka w Łodzi

 

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne zajęcia:

 1. Wyrównawcze z:
 • Języka angielskiego
 • Matematyczno-przyrodnicze (matematyka, biologia, chemia, fizyka)
 1. Dodatkowe m.in. z:
 • Języka angielskiego
 • Z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych
 • Edukacji przez ruch
 • Arteterapii
 • Treningu umiejętności uczenia się
 • Logopedii
 • Inteligencji emocjonalnej
 • Przedsiębiorczości i innych.

Szczegółowych informacji na bieżąco będą mogli udzielić Państwu już po rozpoczęciu roku szkolnego:

 • Wychowawcy klas
 • Wskazani do realizacji nauczyciele przedmiotu
 • Pedagog i psycholog szkolny
 • Sekretariat szkoły i biuro projektu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dyrektor szkoły Barbara Celmerowska

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, XI Osi Priorytetowej „ Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”,

Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne -

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.