Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

zaprasza na Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

dnia 02.09.2019

godzina 9:00

dla klas VI, VII, VIII w Pałacu Młodzieży.

godz 9:30

dla klas I-V w Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka

 

Jednocześnie Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

zaprasza wszystkich rodziców, opiekunów, uczniów i nauczycieli

na mszę świętą inaugurującą rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

w Parafii Najświętszej Eucharystii

dnia 02.09.2018 roku o godzinie 8:00