Dnia 8 października 2019 roku, mimo pochmurnej i deszczowej pogody, wybraliśmy się do Miasteczka Ruchu Drogowego, mieszczącego się w Łodzi przy ulicy Parkowej 1. Wzięliśmy tam udział w zajęciach  teoretycznych oraz  praktycznych  w ramach kursu na kartę rowerową. Najpierw uczestniczyliśmy w wykładzie, podczas którego zapoznano nas z podstawowymi zagadnieniami ruchu drogowego. W kolejnej części zajęć mogliśmy wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną podczas jazdy po placu manewrowym. Mimo tego, iż każdy z nas potrafi jeździć rowerem, manewry na placu przysporzyły niektórym z nas wielu trudności. Nie zrażamy się  jednak małymi niepowodzeniami, zamierzamy doskonalić swoje umiejętności, aby na wiosnę zdać egzamin na kartę rowerową.