Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli serca na potrzebujących.
Warto pomagać!
III C