Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,
szkoły z powodu COVID-19.

Zasiłek przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
Wzór oświadczenia oraz pozostałe dane dostępne są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: https:/www.zus.pl