Szanowni Państwo!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. J. Korczaka w Łodzi informuje, iż została wdrożona specjalna procedura umożliwiająca realizację podstawy programowej w formie e-learningu.

W związku z powyższym zawiadamiamy, że wychowawcy i nauczyciele przedmiotu będą się z Państwem kontaktować za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan, a materiały dydaktyczne przesyłane będą bezpośrednio do uczniów za pośrednictwem programu Office 365.

W razie wątpliwości bardzo prosimy o kontakt z wychowawcą klasy bądź z nauczycielami przedmiotu poprzez dziennik elektroniczny Vulcan.