Decyzją władz Miasta od dnia 01.06.2020 r. rozpocznie się dla zadeklarowanych dzieci realizacja w reżimie

sanitarnym zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów kl.I-III, konsultacji oraz zajęć rewalidacyjnych dla

uczniów klas IV-VIII.

Z wyrazami szacunku

Barbara Celmerowska