Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi informuje,

iż zgodnie z rozporządzeniem MEN do 26 czerwca br. przedłużyliśmy przerwę

w nauczaniu stacjonarnym w szkole.

Nauka będzie nadal odbywała się w systemie zdalnym.

 

Z wyrazami szacunku

Barbara Celmerowska