Dyplomy i nagrody dla laureatów i osób wyróżnionych w konkursie pt:"Nasz Św. Jan Paweł II"  zostaną dołączone do świadectw szkolnych.

Organizatorzy:

Anna Anielak

Kamila Piotrowska

Wioletta Zarychta