Inauguracja roku szkolnego 2020/21

w Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 im. J. Korczaka w Łodzi

odbędzie się 1 września 2020 r.  według następującego harmonogramu:

DLA KLAS II-VIII spotkania z wychowawcą w salach lekcyjnych bez udziału rodziców/opiekunów

godz. 9.00

Klasy VIII - Pałac Młodzieży (wejście tylne od strony patio)

Klasa VIa - budynek przy ulicy Maratońskiej 47b - wejście główne

Klasa VIc budynek przy ulicy Maratońskiej 47b - wejście od tyłu budynku

Klasy V - budynek przy ulicy Maratońskiej 47b - wejście główne

Klasy III - budynek przy ulicy Maratońskiej 47b - wejście od tyłu budynku

godz. 10.00

Klasy VII - Pałac Młodzieży - (wejście tylne od strony patio)

Klasy IV - budynek przy ulicy Maratońskiej 47b - wejście główne

Klasy II - budynek przy ulicy Maratońskiej 47b - wejście od tyłu budynku

godz. 11.00

Klasa VIb – Pałac Młodzieży (wejście tylne od strony patio)

DLA KLAS I spotkanie uczniów z wychowawcami i Dyrektorem szkoły w obecności jednego rodzica/opiekuna w holu szkolnym

o godz. 11.00 - wejście od tyłu budynku

Dyrektor zwraca się z prośbą do rodziców klas II-VIII o niewchodzenie na teren szkoły i prosi o wyposażenie wszystkich uczniów oraz rodziców klas I biorących udział w spotkaniach inauguracyjnych w maseczki (na czas przejścia do sal lekcyjnych) oraz  przypomnienie  o obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.

                                         Z poważaniem

                                              Barbara Celmerowska- Dyrektor Szkoły