Szanowni Państwo, zamknięcie szkół to nie jest prezent dla uczniów, ale dowód troski o ich bezpieczeństwo. Znaleźliśmy się w sytuacji wyjątkowej, dlatego proszę by wytłumaczyli Państwo dzieciom, jak ważne jest teraz ograniczenie kontaktów z rówieśnikami, bywanie na spotkaniach towarzyskich, w klubach czy galeriach. Rozumiem, że młodość ma swoje prawa, ale teraz świat wirtualny jest bezpieczniejszy niż realny. Tylko unikając skupisk ludzkich możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusów.

Kieruję się troską o zdrowie Państwa dzieci, proszę o zrozumienie i wsparcie.

Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi

Dotyczy zaproszenia na złożenie oferty na dostawę sprzętu diagnostycznego nr sprawy (1/2020) -  Zobacz

Szanowni Państwo!

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi informuje, iż:

- w dniach 12 i 13 marca 2020 r. w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze a jedynie działania opiekuńcze,

- od  16-25  marca 2020 r.   szkoła jest zamknięta,

- nauczyciele przedmiotu przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów, które będą przekazywać za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,
szkoły z powodu COVID-19.

Zasiłek przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
Wzór oświadczenia oraz pozostałe dane dostępne są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: https:/www.zus.pl

Dnia 29 listopada w naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa.

Wspólnie przygotowaliśmy na nią wróżby i upiekliśmy babeczki z przepowiedniami.

Nasi szkolni DJ-e spełniali muzyczne życzenia i co chwila robili niespodzianki.

Śpiewaliśmy i tańczyliśmy, dołączyli do nas również nauczyciele, dla których także znalazły się miłe akcenty- przeboje z dawnych lat.

Cała impreza trwała ok.2 godzin. Kiedy dowiedzieliśmy się, że dobiega koniec zrobiło nam się smutno.

Dobrze się na niej bawiliśmy. Mamy nadzieję, że odbędzie się również za rok.   

 

                             Amelia Desput i Oliwia Lis 6a