30. 10. 2018 roku w „Wesołej Gromadce” odbyło się „Pasowanie na Świetliczaka.
W przygotowaniach do uroczystości pomagali starsi uczniowie, którzy podczas zajęć świetlicowych tworzyli kolorowe dekoracje. W ślubowaniu brali udział zaproszeni goście: pani Dyrektor – Barbara Celmerowska, wychowawcy klas, a także rodzice. Przyszłe Świetliczaki zostały poddane próbom gotowości świetlicowej, aby następnie złożyć ślubowanie.

Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością regulaminu świetlicy. Mieli oni za zadanie poprawnie odpowiadać na pytania.  Kolejnym zadaniem była próba wiedzy – „ Zgaduj – zgadula”. W tej konkurencji kandydaci rozwiązywali zagadki.  Następną sprawnością było zaśpiewanie hymnu „Wesołej Gromadki”. Próba „Śmiejemy się na co dzień” dotyczyła zjedzenia plasterka cytryny z uśmiechem na ustach. Ostatnim zadaniem były „pląsy świetlicowe”. W tym zadaniu Świetliczaki wykazały swoją sprawność muzyczno - ruchową.

Świetliczaki wykonały wszystkie zadania perfekcyjnie. Poprawnie ukończone próby nagradzane były gorącymi brawami. Uczniowie zostali pasowani na uprawnionego Świetliczaka przez panią Dyrektor. Na pamiątkę ślubowania złożyli podpisy pod regulaminem świetlicy i otrzymali medal „Wesołej Gromadki”.

Wychowawcy świetlicy

W dniu 16 października 2018 r. przeprowadzone zostały wybory samorządowe

w Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 (dla uczniów klas IV-VI).

W rezultacie tych wyborów przewodniczącą Rady Uczniowskiej została

uczennica klasy V b ANIELA ODROBINA.

Do Rady Uczniowskiej zostali wybrani również:

Mariański Mikołaj z klasy IV a

Aut Aleksander oraz Lis Karolina z klasy IV b

Krążyński Jakub oraz Narożnik Amelia z klasy IV c

Jakubiak Kacper oraz Karasińska Justyna z klasy V a

Wiśniewski Artur z klasy V b

Frączkowski Piotr z klasy VI a

Szadkowski Sebastian z klasy VI b

 

Opiekunem Rady Uczniowskiej została wybrana p. KATARZYNA SZULC

23 października 2019 odbyła się uroczystość Pasowania na świetliczaka uczniów klas pierwszych . Najmłodsi uczniowie przeszli próby uśmiechu , wiedzy , dobrej zabawy , znajomości regulaminu Świetlicowego . Następnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie , a Panie Dyrektor pasowały ich na członków " WESOŁEJ GROMADKI"

 
Uroczystość przygotowała 
Paulina Matecka z pomocą Marcina Szulc

W dniu 23 października 2018 r. przeprowadzone zostały wybory samorządowe dla klas VII-VIII ISP nr 67 oraz klas III dotychczasowego PGI nr 47.

W rezultacie tych wyborów przewodniczącym Rady Uczniowskiej została uczennica klasy III b KATARZYNA RAJ

Do Rady Uczniowskiej zostali wybrani również:

Filip Łutowicz i Eryk Szymański z klasy VII a

Eryk Morawiec z klasy VII b

Ewa Łuczak z klasy VIII a

Anna Gumińska  i Inga Rutkowska z klasy VIII b

Katarzyna Adasiewicz i Szymon Maciaszek z klasy III a

Juliusz Ciepłota z klasy III b

Kacper Jaroń i Roksana Wegner z klasy III c

 

Opiekunem Rady Uczniowskiej została p. EWA JANICKA - OBRĘBSKA

Nauczyciele kandydujący w wyborach na opiekuna

Rady Uczniowskiej – rok szkolny 2018/2019 

klasy IV-VI Szkoła Podstawowa

 

 

  1. Lewandowska Beata
  2. Szulc Katarzyna

 

 

Aby głos był ważny należy przy nazwisku jednego kandydata postawić znak X lub + (z prawej lub lewej strony). Głos będzie nieważny jeżeli wyborca nie zaznaczy żadnego nazwiska lub postawi odpowiedni znak przy dwóch nazwiskach, a także jeżeli postawi jakiś inny znak lub dopisze na liście kandydatów inne nazwisko. Opiekunem Rady Uczniowskiej zostanie ten kandydat, który uzyska najwięcej głosów. W przypadku równej ilości głosów o wyborze opiekuna Rady Uczniowskiej zadecyduje Rada na swym pierwszym posiedzeniu (wybierając spośród zgłoszonych kandydatur).

Nauczyciele kandydujący w wyborach na opiekuna

Rady Uczniowskiej – rok szkolny 2018/2019 

klasy VII-VIII SP oraz klasa III Gimnazjum

 

 

1.     Janicka - Obrębska Ewa

 

 

Aby głos był ważny należy przy nazwisku  kandydata postawić znak X lub + (jeżeli ktoś głosuje za kandydatem) albo – (jeżeli ktoś głosuje przeciwko kandydatowi). Głos będzie nieważny jeżeli wyborca nie zaznaczy żadnego znaku, lub zaznaczy zarówno  X lub + jak i – , jeżeli postawi inny znak lub dopisze na liście kandydatów inne nazwisko. Kandydat zostanie opiekunem Rady Uczniowskiej jeżeli uzyska większość bezwzględną ważnych oddanych głosów, to znaczy 50% + 1 głos. Jeżeli kandydat nie uzyska wymaganej większości wybory zostaną powtórzone na zasadach i w terminie ustalonym przez nowo wybraną Radę Uczniowską w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną.

Uczniowie kandydujący w wyborach do Rady Uczniowskiej

   rok szkolny 2018/2019 – klasy IV-VI Szkoła Podstawowa

 

 Mariański Mikołaj – kl. IV a
 Markiewicz Maria – kl. IV a
 Pilarczyk Daria – kl. IV a
 Aut Aleksander – kl. IV b
 Lis Karolina – kl. IV b
 Styrcz Maja – kl. IV b
 Krążyński Jakub – kl. IV c
 Majek Barbara – kl. IV c
 Narożnik Amelia – kl. IV c
 Jakubiak Kacper – kl. V a
 Karasińska Justyna – kl. V a
 Mierzejewski Bartosz – kl. V a
 Bielski Filip – kl. V b
 Odrobina Aniela – kl. V b
 Wiśniewski Artur – kl. V b
  Frączkowski Piotr – kl. VI a        
 Bochniak Jakub – kl. VI b
 Kaczewiak Amelia – kl. VI b
 Szadkowski Sebastian – klasa VI b
 

 

Aby głos był ważny należy postawić znak X lub + z prawej lub lewej strony przy maksymalnie 10 nazwiskach kandydatów. Można głosować na mniej niż 10 osób. Głos będzie nieważny jeżeli zostanie oddany na więcej niż 10 kandydatów lub nie zostanie oddany na żadnego kandydata. Pozostałe przypadki nieważności głosu są takie same jak w wyborach przewodniczącego RU. Do Rady wybranych zostanie 10 osób, które uzyskają największą liczbę głosów. Jeżeli na ostatnie, dziesiąte miejsce w Radzie, dwóch lub więcej uczniów uzyska jednakową liczbę głosów skład Rady zostanie zwiększony.

Uczniowie kandydujący w wyborach do Rady Uczniowskiej

rok szkolny 2018/2019

klasy VII-VIII SP oraz klasa III Gimnazjum

 

 Łutowicz Filip – kl. VII a
 Skąpski Tymon – kl. VII a
 Szymański Eryk – kl. VII a
 Jastrzębska Oliwia – kl. VII b
 Łukasiewicz Jacek – kl. VII b
 Morawiec Eryk – kl. VII b
 Owczarek Eryk – kl. VIII a
 Pach Bartłomiej – kl. VIII a
 Wojkowski Sebastian – kl. VIII a
 Gumińska Anna – kl. VIII b
 Leszczyński Tomasz – kl. VIII b
 Rutkowska Inga – kl. VIII b
 Adasiewicz Katarzyna – kl. III a
 Maciaszek Szymon – kl. III a
 Raj Katarzyna – kl. III a
 Bogulski Franciszek – kl. III b
 Ciepłota Juliusz – kl. III b
 Gabara Sylwia – kl. III b
Jaroń Kacper – kl. III c
Rutkowski Ryszard – kl. III c
Wegner Roksana – kl. III c
 

 

Aby głos był ważny należy postawić znak X lub +  przy maksymalnie 10 nazwiskach kandydatów (z lewej lub z prawej strony). Można głosować na mniej niż 10 osób. Głos będzie nieważny jeżeli zostanie oddany na więcej niż 10 kandydatów lub nie zostanie oddany na żadnego kandydata. Pozostałe przypadki nieważności głosu są takie same jak w wyborach przewodniczącego RU. Do Rady wybranych zostanie 10 osób, które uzyskają największą liczbę głosów. Jeżeli na ostatnie, dziesiąte miejsce w Radzie, dwóch lub więcej uczniów uzyska jednakową liczbę głosów skład Rady zostanie zwiększony.

Uczniowie kandydujący w wyborach na przewodniczącego Rady Uczniowskiej – rok szkolny 2018/2019 – klasy IV-VI Szkoła Podstawowa

 

1.     Aut Aleksander  – klasa IV b

2.     Narożnik Amelia – klasa IV c

3.     Jakubiak Kaper – kl. V a

4.  Odrobina Aniela – kl. V b

5.  Szadkowski Sebastian – kl. VI b   

 

Aby głos był ważny należy postawić znak X lub + przy jednym nazwisku, z prawej lub lewej strony. Jeżeli znak X lub + będzie postawiony przy dwóch ( lub więcej ) nazwiskach, nie będzie postawiony przy żadnym nazwisku, zostanie postawiony inny znak, nazwisko zostanie podkreślone lub numer kandydata zostanie wzięty w kółko, głos będzie nieważny. Nie można dopisywać do listy kandydatów innych nazwisk, głosy oddane na osoby dopisane samowolnie będą nieważne.

 

Przewodniczącym RU zostanie ten kandydat, który uzyska największą ilość głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą, największą ilość głosów, o tym, który z nich zostanie przewodniczącym Rady zadecyduje ilość oddanych na nich głosów w wyborach do RU, jeżeli i w tym przypadku ilość głosów będzie równa, o wyborze przewodniczącego zadecyduje Rada Uczniowska na swym pierwszym posiedzeniu (wybierając spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur).

Uczniowie kandydujący w wyborach na przewodniczącego

Rady Uczniowskiej – rok szkolny 2018/2019

 klasy VII-VIII SP oraz klasa III Gimnazjum

 

1.     Morawiec Eryk – kl.VI I b

2.     Pach Bartłomiej – kl. VIII a

3.  Gumińska Anna – kl. VIII b

4. Raj Katarzyna – kl. III a

5.  Ciepłota Juliusz – kl. III b

6.  Rutkowski Ryszard – kl. III c       

 

             

Aby głos był ważny należy postawić znak X lub + przy jednym nazwisku (z lewej lub z prawej strony). Jeżeli znak X lub + będzie postawiony przy dwóch ( lub więcej ) nazwiskach, nie będzie postawiony przy żadnym nazwisku, zostanie postawiony inny znak, nazwisko zostanie podkreślone lub numer kandydata zostanie wzięty w kółko, głos będzie nieważny. Nie można dopisywać do listy kandydatów innych nazwisk, głosy oddane na osoby dopisane samowolnie będą nieważne.

 

Przewodniczącym RU zostanie ten kandydat, który uzyska największą ilość głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą, największą ilość głosów, o tym, który z nich zostanie przewodniczącym Rady zadecyduje ilość oddanych na nich głosów w wyborach do RU. Jeżeli i w tym przypadku ilość głosów będzie równa, o wyborze przewodniczącego zadecyduje Rada Uczniowska na swym pierwszym posiedzeniu (wybierając spośród  kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów).