Gabinet logopedyczny 

Logopeda p. Katarzyna Wełna - Adasiewicz  

Na terenie Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 znajduje się profesjonalnie wyposażony gabinet logopedyczny. Znajdują się w nim wszelkie nowoczesne pomoce i urządzenia, które służą rozwijaniu i korekcji mowy dzieci. Logopeda pracujący w tej placówce ma kwalifikacje podparte dyplomem i certyfikatem. 
W swojej pracy wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe, które wspomagają diagnostykę i terapię logopedyczną.

Uczniowie Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 Im. Janusza Korczaka w Łodzi objęci są opieką logopedyczną.
W zajęciach uczestniczą uczniowie klas I- VIII.

Terapią objęci są uczniowie ze zaburzeniami komunikacji językowej w szczególności:

 

- zaburzeniami mowy:

Artykulacji np. nieprawidłowe wymawianie głosek
Fonacji,
Płynności mowy, np. jąkanie
 

- zaburzeniami języka:

Zaburzenia składni,
Trudności w opanowaniu form gramatycznych,
Trudności z organizacją tekstu,
Ograniczony zasób słownika czynnego i biernego,
Trudności z programowaniem wypowiedzi,
Inne wynikające ze specyficznych zaburzeń,
 

- trudnościami w czytaniu

W zależności od potrzeb i możliwości zajęcia prowadzone są indywidualnie lub grupowo ( do 4 osób). 
Czas trwania zajęć wynosi dla każdego ucznia 60 min. i  jest wpisany na stałe w plan lekcji.

Opieką logopedyczną objęte są dzieci na podstawie wskazań poradni psychologiczno- pedagogicznej, wskazań logopedy szkolnego, nauczycieli oraz rodziców. Każdy uczeń ISP nr 67 ( w szczególności z oddziału przedszkolnego i klas pierwszych)  jest poddawany  przesiewowym badaniom logopedycznym i w zależności od wyników kwalifikowany na dalszą diagnozę i terapię.

 Metody, narzędzia  i formy pracy z uczniami są dostosowane do indywidualnych potrzeb, możliwości  
i wskazań terapeutycznych.

Gabinet rehabilitacyjny

Rehabilitant p. Violetta Stasik

Gabinet rehabilitacyjny jest przystosowany do prowadzenia gimnastyki podnoszącej sprawność fizyczną 
i psychiczną dzieci z dysfunkcją narządu ruchu. Oto oferta zabiegów wykonywanych w gabinecie rehabilitacyjnym:

Ćwiczenia czynne, czynne – bierne i bierne kończyn górnych i dolnych
Ćwiczenia w odciążeniu oraz czynne z dawkowanym oporem
Ćwiczenia równoważne
Ćwiczenia ogólnorozwojowe
Ćwiczenia korekcyjne stóp
Nauka prawidłowych wzorców chodu
Masaż klasyczny

Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest codziennie od 7 do 17. Uczęszczają do niej dzieci klas I – VI. Dzieciom przebywającym na świetlicy oprócz opieki oferuje się uczestnictwo w różnorodnych zajęciach np. ruchowych oraz plastycznych. Chętni mogą nauczyć się grać nawet w szachy. Nauczyciele w miarę potrzeb służą pomocą dzieciom, którym odrabianie lekcji sprawia trudności. W ramach działalności prowadzone jest żywienie (obiady). Na świetlicy panuje serdeczna atmosfera.