Administracja

Aleksandra Pietrzak - główny księgowy

Jarosław Trybuła - kierownik gospodarczy

Daniela Dybiczyńska - sekretarz szkoły

Iwona Królikowska - samodzielny referent

Agnieszka Sprzeczka - samodzielny referent

Obsługa 

Krystyna Błaszkiewicz

Barbara Urbańska

Marianna Bartniak

Renata Krawczyk

Lidia Błaszczyk

Krzysztof Budziarek

Barbara Krzyżanowska 

Bożena Wielgopolan