Dotyczy ogłoszenia na dostawę sprzętu diagnostycznego ( nr sprawy 2/2020) - Zobacz

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi w ramach projektu pt.: „Szkoła przyszłości” – Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-0027/18.

Pliki dotyczące zamówień:

Ogłoszenie_o_zamówieniu_na_uslugi_społeczne - plik word

Ogłoszenie_o_zamówieniu_na_uslugi_społeczne - plik pdf

Ogłoszenia na usługi - pilk pdf

Formularz zgłoszeniowy - plik pdf

Formularz zgłoszeniowy - plik excel

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na dostawę sprzętu diagnostycznego (Nr sprawy 2/2020) dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi, w ramach realizacji projektu pn. „Szkoła przyszłości” – nr projektu: RPLD.11.01.02-10-0027/18.

Zapytanie ofertowe - plik word

Zapytanie ofertowe - plik pdf

Formularz cenowy - plik excel

Formularz cenowy - plik pdf

 

-Dotyczy zaproszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi (nr spraw ZP/1/US/2020) -  Zobacz

Informacja po otwarciu ofert - Zobacz