Komunikat Komendy Miejskiej Policji dotyczący bezpieczeństwa seniorów.

ZOBACZ

W związku z zamknięciem Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

na czas zagrożenia epidemicznego w sprawach pilnych prosimy o kontakt pod 

nr tel 693-368-616

Szanowni Państwo!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. J. Korczaka w Łodzi informuje, iż została wdrożona specjalna procedura umożliwiająca realizację podstawy programowej w formie e-learningu.

W związku z powyższym zawiadamiamy, że wychowawcy i nauczyciele przedmiotu będą się z Państwem kontaktować za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan, a materiały dydaktyczne przesyłane będą bezpośrednio do uczniów za pośrednictwem programu Office 365.

W razie wątpliwości bardzo prosimy o kontakt z wychowawcą klasy bądź z nauczycielami przedmiotu poprzez dziennik elektroniczny Vulcan.

Szanowni Państwo, zamknięcie szkół to nie jest prezent dla uczniów, ale dowód troski o ich bezpieczeństwo. Znaleźliśmy się w sytuacji wyjątkowej, dlatego proszę by wytłumaczyli Państwo dzieciom, jak ważne jest teraz ograniczenie kontaktów z rówieśnikami, bywanie na spotkaniach towarzyskich, w klubach czy galeriach. Rozumiem, że młodość ma swoje prawa, ale teraz świat wirtualny jest bezpieczniejszy niż realny. Tylko unikając skupisk ludzkich możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusów.

Kieruję się troską o zdrowie Państwa dzieci, proszę o zrozumienie i wsparcie.

Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,
szkoły z powodu COVID-19.

Zasiłek przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
Wzór oświadczenia oraz pozostałe dane dostępne są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: https:/www.zus.pl

Szanowni Państwo!

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi informuje, iż:

- w dniach 12 i 13 marca 2020 r. w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze a jedynie działania opiekuńcze,

- od  16-25  marca 2020 r.   szkoła jest zamknięta,

- nauczyciele przedmiotu przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów, które będą przekazywać za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan