Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla osób z niepełnosprawnościami

O nas – tekst do odczytu maszynowego

Informacje ogólne

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 imienia Janusza Korczaka znajduje się
w Łodzi w budynkach przy ulicy Maratońskiej 47b, kod pocztowy 94-102,
telefon: 42 258 48 83;  /klasy młodszy/ i Wyszyńskiego 86, kod pocztowy 94-050, telefon: 42 258 48 84 /klasy starsze/, e-mail: kontakt@isp67.elodz.edu.pl.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty. Wszystkie oddziały w szkole są oddziałami integracyjnymi. Pracujemy w 20-osobowych klasach pod opieką dwóch nauczycieli – nauczyciela przedmiotu i pedagoga specjalnego.

Języki obce, informatyka, chemia, fizyka i biologia realizowane są z podziałem na grupy.  Zapewniamy opiekę specjalistów: logopedy, pedagoga, psychologa, terapeuty. Każdy uczeń realizuje program edukacyjny na miarę swoich możliwości. Zdobywa wiedzę i umiejętności konieczne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i umożliwiające kontynuowanie nauki na kolejnym poziomie edukacyjnym.

Szkoła nie posiada obwodu.

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Samorząd Uczniowski
 4. Rada Rodziców

Sprawy dotyczące uczniów prowadzone przez szkołę:

 1. Obowiązek szkolny:
 • Zapisy do szkoły/zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny
  w sekretariacie szkoły/
 • Ewidencja uczniów
 • Arkusze ocen i dzienniki
 1. Sprawy administracyjne:
 • Zezwolenia i zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, drugiego języka obcego
 • Wydawanie legitymacji uczniowskich /wydaje sekretariat/,
 • Wydawanie zaświadczeń,
 • Wydawanie duplikatów
 1. Postępowanie w sprawach nieletnich:
 • Wnioski do Sądu Rodzinnego,
 • Skierowania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 1. Archiwum:
 • Arkusze ocen
 • Dzienniki zajęć obowiązkowych, terapeutycznych, nauczania indywidualnego

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów:

 • w budynku przy ulicy Maratońskiej 47b od poniedziałku do piątku
  od 7.30 do 15.00
 • w budynku przy ulicy Wyszyńskiego 86 - poniedziałki i od środy do piątku
  od 8.00 do 16.00, we wtorki od 9.00 do 17.00

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

Nasza szkoła oferuje:

 1. Dostępność dzięki złamanym barierom architektonicznym
 2. Bezpieczne warunki nauki i odpoczynku
 3. Opiekę świetlicy szkolnej od 7:00 do 17:00
 4. Możliwość zjedzenia obiadu w szkole
 5. Serdeczną atmosferę
 6. Wsparcie specjalistów – psychologa, logopedy, pedagoga, terapeuty
 7. Zajęcia specjalistyczne
 8. Zajęcia terapeutyczne i dodatkowe
 9. Wyjścia edukacyjne i wycieczki klasowe
 10. Opiekę pielęgniarki szkolnej
 11. Stały dostęp do informacji dla rodziców poprzez dziennik elektroniczny

Posiadamy certyfikaty:

Bezpieczna szkoła, Zielona flaga, Szkoła z klasą, Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją oraz Lider Integracji.

Szkoła należy do ogólnopolskiego klubu szkół integracyjnych.

O nas - tekst łatwy do czytania i rozumienia (ETR) kliknij w link

 

Co robimy - informacja w polskim języku migowym (PJM)