Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Patron Szkoły

Janusz Korczak

lekarz, pisarz, pedagog, wielki Polak, współczesny symbol bezgranicznego zaangażowania wychowawcy w sprawy dziecka. Poświęcił się całkowicie dzieciom opuszczonym i zaniedbanym. Żył wśród nich, cieszył się ich radościami, przeżywał smutki i niepokoje. Wprowadził nowe techniki wychowawcze: praca dla siebie i innych, samowychowanie, samorządność, rozwijanie i kształtowanie opinii społecznej, zaspakajanie emocjonalnych potrzeb wychowanków. Domagając się pełnoprawnej pozycji dziecka, otwierał drogę do realizacji swojej naczelnej idei mówiącej, że:

Dziecko jest pełnowartościowym, równym nam człowiekiem.
I to w każdej fazie swego rozwoju, w każdej instytucji i w każdej sytuacji
.

Aktualność idei korczakowskiej można zaobserwować w wielu dziedzinach życia społecznego i kulturalnego. Nasza szkoła również pragnie być jej godnym kontynuatorem.

HYMN SZKOŁY

Tekst: Ewa Daszyńska, muzyka: Dorota Wróblewska


Dziś coraz wyżej szybujemy
Ku wołającej nas przestrzeni
Otwartej dla całego świata
Ideą Janusza Korczaka.

Ref. Ona niech łączy nasze dłonie
I serc gorących ogniem płonie,
Treści odkrywa wciąż na nowo,
Gdy tworzy integracji słowo.

Tak nas zachwyca zieleń drzew
I w tańcu liści wiatru śpiew,
Niebo jaśnieje blaskiem gwiazd,
Bo Janusz Korczak jest wśród nas.

Ref. I razem z nami dłonie splata,
Dzieli dziecięcy zachwyt świata.
To on pozwala żyć nadzieją
Nam, integracji czarodziejom.

I razem z nami dłonie splata,
Dzieli dziecięcy zachwyt świata.
Znać szczęścia smak mamy nadzieję
My, integracji czarodzieje, MY!

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA

We wtorek 31 maja 2011 roku w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi odbyła się oficjalna uroczystość nadania
Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 
i Publicznemu Gimnazjum Integracyjnemu nr 47 imienia Janusza Korczaka. Poświęcenie sztandarów odbyło się w parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Mszy Świętej przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam Lepa. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz oświatowych, a także instytucji kulturalnych. Następnego dnia Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi wypełniony był osobistościami, które zdecydowały się swoją obecnością uświetnić uroczystość. Odbyła się oficjalna ceremonia przekazania sztandarów Pani Dyrektor Barbarze Celmerowskiej, od której sztandary przejęły Szkolne Poczty Sztandarowe. Przemówienia zaproszonych gości były pełne ciepłych słów, gratulacji, a także życzeń kreatywności
i wytrwałości w realizowaniu codziennych zadań oraz wypełnianiu misji integracji. 
W części artystycznej uroczystości uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 przedstawili poruszający spektakl zatytułowany „Jak kochać dziecko, czyli pod skrzydłem życzliwości” w reżyserii pani Elżbiety Dziubek. Niepowtarzalną oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi prowadzona przez pana dyrektora Pawła Miszczaka. Te piękne chwile pozostawią wspomnienia na długie lata.

JANUSZ KORCZAK W NASZEJ SZKOLE

 

JANUSZ KORCZAK - czyż można wskazać większego znawcę psychiki dziecięcej? Z jednaką troską pochylony nad każdym swym wychowankiem – i tym cichym, zalęknionym, stroniącym od swych rówieśników, i tym, który zachowaniem swym ciągłe przysparza kłopoty – wciąż poszukiwał dróg wiodących w kierunku takiego społeczeństwa, które byłoby otwarte na ich prawdziwe potrzeby. Społeczeństwa zainteresowanego w równej mierze zapewnieniem takich samych szans edukacyjnych każdemu dziecku, jak i wszechstronnym rozwojem jego sfery emocjonalnej. (…)

Bo przecież w każdym małym człowieku drzemie ogromny potencjał i to właśnie od ludzi dorosłych zależy w jaki sposób zostanie on wykorzystany. Aby umiejętnie kierować rozwojem dziecka, trzeba umieć patrzeć na świat jego oczami, znać dziecięce pragnienia, przyczyny łez
i śmiechu, wraz z nim poszukiwać odpowiedzi na dręczące pytania, rozwiązywać problemy, jakie przynosi życie. Jest to, zdaniem Korczaka, nieodzowny warunek poznania dziecka. Tylko tak rozumiana empatia umożliwia najpełniejszy kontakt osoby dorosłej z wychowankiem.

Ofiarowując serce wszystkim dzieciom, a w szczególności tym najbardziej pokrzywdzonym przez los, „Stary Doktor” przywracał im radość życia, budził szacunek dla samych siebie, uczył tolerancji, stwarzał możliwości wyboru dróg życiowych. Dziecko stało się dlań największą wartością, podmiotem, a nie przedmiotem wychowania. To, o co walczył ten obdarzony dziecięcą wrażliwością postrzegania świata człowiek o mądrych oczach i pełnym zrozumienia uśmiechu, dziś stało się rzeczywistością.

My, uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi, z radością poznajemy świat i samych siebie. Dzięki naszym wzajemnym kontaktom wciąż na nowo odkrywamy, jakie treści skrywają w sobie słowa takie jak ból, lęk, samotność, miłość, przyjaźń i odpowiedzialność. I chyba właśnie dlatego tak bardzo lubimy ze sobą przebywać. Pracując pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli, nie tylko zdobywamy wiedzę, ale uczymy się otwartości na inność drugiego człowieka oraz tolerancji wobec jego możliwości rozwojowych.

Cieszy nas każdy sukces kolegów! A jest ich niemało! Rozwijamy, poszerzamy, uzupełniamy naszą wiedzę, uczestnicząc w wielu zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez naszych nauczycieli. To właśnie oni, znający doskonale zarówno możliwości, jak i umiejętności każdego z nas potrafią tak ukierunkować naszą pracę, aby przyniosła wymierne efekty czy to w postaci ocen, czy też znaczących miejsc w konkursach, festiwalach i olimpiadach ogólnopolskich. Dziś wystarczy tylko chcieć, by odnaleźć swoje miejsce w społeczności uczniowskiej.

Tak więc zasady funkcjonowania naszej szkoły skupiającej w swych murach dzieci w pełni sprawne, jak i dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi oraz obraz jej życia codziennego dokumentujący, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć różne możliwości – wskazują na to, że podążamy drogami wytyczonymi przez Korczaka. (…)

Ten prawdziwy odkrywca duszy dziecka, twórca praw społeczności dziecięcej od dwóch lat bowiem patronuje wszystkim naszym działaniom, bo zarówno Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67, jak i Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 noszą Jego imię.
Z ogromnym entuzjazmem powitaliśmy więc możliwość wzięcia udziału w Projekcie „By dziecko było tym, kim jest – czyli o prawach dziecka. Posypały się propozycje, wśród których zwyciężyły:

kolorowy pochód ulicami naszego osiedla z hasłami propagującymi prawa dzieci, ogólnołódzki konkurs literacki pt. „List do Janusza Korczaka”, multimedialny wehikuł czasu, przegląd twórczości dziecięcej „Dzieci – Korczakowi”.

Rok naszego patrona pozawala nam znowu
„otworzyć wrota szkoły szeroko”.


Uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi
wraz z opiekunem, nauczycielem języka polskiego
Ewą Daszyńską


Artykuł ukazał się
w Przeglądzie Edukacyjnym
marzec-kwiecień 2012.