Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Realizacja projektu

Specjalne potrzeby edukacyjne

Podręcznik - zobacz

Realizacja projektu pt.:

„SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 - 2020

Informacje o projekcie „Szkoła przyszłości”

Nr umowy: RPLD.11.01.02-10-0027/18-00

Oś Priorytetowa: XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie: XI.1.2 Kształcenie ogólne

Termin realizacji:  01.03.2019 -  28.02.2021

Ogólna wartość projektu: 1 614 924,14 zł

w tym:

Kwota dofinansowania z UE: 1 372 685,51 zł

Kwota dotacji celowej: 129 018,51 zł

Wkład własny: 113 220,12 zł

Cele projektu:

Celem projektu jest podniesienie u 143 uczniów (w tym uczniów z SPE) Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 w Łodzi kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja pracy z uczniem w okresie 24 m-cy realizacji. Działania planowane do realizacji wpłyną na wyrównywanie szans uczniów
z różnych środowisk, zarówno przez indywidualizację podejścia do pracy
z uczniem, nauczanie eksperymentalne, jak również rozwój kompetencji kluczowych.

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 w Łodzi nastąpi m.in. poprzez:

·        Realizację zajęć wyrównawczych i dodatkowych,

·        Rozwijanie uzdolnień, umiejętności zainteresowań matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych, przedsiębiorczych

·        Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w ramach rozwijania kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych stanowiących element kształcenia zawodowego kadry dydaktycznej specjalistycznej Szkoły

·        Doposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny oraz narzędzia tik.