Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Realizacja projektu

Specjalne potrzeby edukacyjne

Podręcznik - zobacz

Realizacja projektu pt.:

„SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 - 2020

Informacje o projekcie „Szkoła przyszłości”

Nr umowy: RPLD.11.01.02-10-0027/18-00

Oś Priorytetowa: XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie: XI.1.2 Kształcenie ogólne

Termin realizacji:  01.03.2019 -  28.02.2021

Ogólna wartość projektu: 1 614 924,14 zł

w tym:

Kwota dofinansowania z UE: 1 372 685,51 zł

Kwota dotacji celowej: 129 018,51 zł

Wkład własny: 113 220,12 zł

Cele projektu:

Celem projektu jest podniesienie u 143 uczniów (w tym uczniów z SPE) Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 w Łodzi kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja pracy z uczniem w okresie 24 m-cy realizacji. Działania planowane do realizacji wpłyną na wyrównywanie szans uczniów
z różnych środowisk, zarówno przez indywidualizację podejścia do pracy
z uczniem, nauczanie eksperymentalne, jak również rozwój kompetencji kluczowych.

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 w Łodzi nastąpi m.in. poprzez:

·        Realizację zajęć wyrównawczych i dodatkowych,

·        Rozwijanie uzdolnień, umiejętności zainteresowań matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych, przedsiębiorczych

·        Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w ramach rozwijania kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych stanowiących element kształcenia zawodowego kadry dydaktycznej specjalistycznej Szkoły

·        Doposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny oraz narzędzia tik.