Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

będzie się odbywać tylko drogą elektroniczną

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

przedstawia Państwu zasady naboru

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym  

do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, 

na rok szkolny 2022/2023: 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie poprzez system WNIOSKÓW o przyjęcie kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

04.05.2022r.- 03.06.2022r.

do godz. 15:00

 

(w dniach 24-26.05.2022r. brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem naboru ze względu na egzamin ucz. kl. VIII)

29.06.2022r. -11.07.2022r.

do godz. 15:00

2.

Składanie poprzez system do dyrektora szkoły integracyjnej podania o przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego wraz  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

04.05.2022r.- 27.05.2022r.

do godz. 15:00

 

(w dniach 24-26.05.2022r. brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem naboru ze względu na egzamin ucz. kl. VIII)

Na bieżąco –zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

3.

Weryfikacja WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe.

06.06.2022r. – 08.06.2022r.

14.07.2022r. – 15.07.2022r.

4.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

 

20.06.2022r.

do godz. 12:00

18.07.2022r.

do godz. 12:00

5.

Składanie poprzez system przez rodziców kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoły pisemnych oświadczeń potwierdzających  wolę przyjęcia.

21.06.2022r. –23.06.2022r.

do godz. 15:00

19.07.2022r. – 20.07.2022r.

do godz. 15:00

6.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej.

27.06.2022r.

do godz. 12.00

21.07.2022r.

do godz. 15.00

 

DNI OTWARTE

 

  Inwencja

         Najwyższe lokaty w konkursach                         

                   Tolerancja                                                 

                            Empatia                                                    

                                      Gruntowna wiedza

                                               Radość życia

                                                         Akceptacja

                                                                  Ciekawość świata

                                                                            Jasny umysł

                                                                                     Atmosfera przyjaźni

Wszystkie oddziały w naszej szkole są oddziałami integracyjnymi.

Na lekcjach pracujemy w maksymalnie 20-osobowych klasach lub grupach (języki obce, informatyka, chemia, fizyka, biologia) pod opieką dwóch nauczycieli – nauczyciela przedmiotu i pedagoga specjalnego. Zapewniamy opiekę specjalistów:

- logopeda- rehabilitant- pedagog- psycholog-terapeuta

Zainteresowanych Rodziców zapraszamy

w sobotę 26 marca 2022r. w godzinach 10.00 -13.00

na spotkanie z pracownikami szkoły.

Osobiste zgłoszenia w celu wyznaczenia godziny spotkania

z zachowaniem reżimu sanitarnego pod nr tel.:  42 258 – 48 – 84.