Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

będzie się odbywać tylko drogą elektroniczną

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

przedstawia Państwu zasady naboru

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym  

do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, 

na rok szkolny 2023/2024: 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie poprzez system WNIOSKÓW o przyjęcie kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

04.05.2023r.- 31.05.2023r.

do godz. 15:00

 

(w dniach 23-25.05.2023r. brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem naboru ze względu na egzamin ucz. kl. VIII)

28.06.2023r. -11.07.2023r.

do godz. 15:00

2.

Składanie poprzez system do dyrektora szkoły integracyjnej podania o przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego wraz  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

04.05.2023r.- 26.05.2023r.

do godz. 15:00

 

(w dniach 23-25.05.2023r. brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem naboru ze względu na egzamin ucz. kl. VIII)

Na bieżąco –zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

3.

Weryfikacja WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe.

01.06.2023r. – 05.06.2023r.

14.07.2023r. – 18.07.2023r.

4.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

 

14.06.2023r.

do godz. 12:00

19.07.2023r.

do godz. 12:00

5.

Składanie poprzez system przez rodziców kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoły pisemnych oświadczeń potwierdzających  wolę przyjęcia.

15.06.2023r. –21.06.2023r.

do godz. 15:00

20.07.2023r. – 21.07.2023r.

do godz. 15:00

6.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej.

26.06.2023r.

do godz. 12.00

24.07.2023r.

do godz. 15.00

 

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67Janusz Korczak
im. Janusza Korczaka w Łodzi

zaprasza na

DNI OTWARTE,

które odbędą się

11 marca 2023r.
w godzinach od 10.00 do 13.00

w budynku przy ul. Maratońskiej 47b

Prosimy o telefoniczne
potwierdzenie obecności

42 258-48-83 lub 42 258-48-84


kontakt@isp67.elodz.edu.pl;

www.isp67.pl

Zasady postępowania rekrutacyjnego uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2023/2024 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 2. Uchwała nr XLIII/1152/17 z dnia 15 ma...