Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

 

 

Uchwała w sprawie składania wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Harmonogram rekrutacji 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2024/2025

 

  • Składanie poprzez system ZGŁOSZEŃ kandydatów do klas ogólnodostępnych szkół podstawowych lub WNIOSKÓW o przyjęcie kandydatów do klas ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

 06.05.2024 r. – 31.05.2024 r. do godz. 15.00 (w dniach 14-16.05.2024 r. brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem naboru ze względu na egzamin ucz. kl. VIII)

termin w postepowaniu uzupełniającym: 27.06.2024 r. – 10.07.2024 r. do godz. 15.00

 

  • Składanie poprzez system do dyrektora szkoły integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi podania o przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

06.05.2024 r. – 27.05.2024 r. do godz. 15.00 (w dniach 14-16.05. 2024 r. brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem naboru ze względu na egzamin ucz. kl. VIII)

termin w postepowaniu uzupełniającym: na bieżąco – zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną

  • Weryfikacja WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

06.05.2024 r. – 05.06.2024 r

termin w postepowaniu uzupełniającym: 27.06.2023 r. – 12.07.2024 r

 

  • Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

14.06.2024 r. do godz. 12.00

termin w postepowaniu uzupełniającym: 16.07.2024 r. do godz. 12.00

 

  • Składanie poprzez system przez rodziców kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoły pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.

14.06.2024 r. – 20.06.2024 r. do godz.15.00

termin w postepowaniu uzupełniającym: 16.07.2024 r. – 22.07.2024 r. do godz. 15.00

 

  • Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły poza obwodowej.

25.06.2024 r. do godz.12.00

termin w postepowaniu uzupełniającym: 24.07.2024 r. do godz. 15.00

 

strona naboru: https://nabor.pcss.pl/lodz.

 

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2023/2024 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 2. Uchwała nr XLIII/1152/17 z dnia 15 ma...