KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Nauczyciele terapeuci

Bożena Cieplucha

 

Izabella Wilkowska

Prowadzę zajęcia rewalidacyjne, na których uczniowie kształtują swoje kompetencje emocjonalno- społeczne oraz komunikacyjne, rozwijają umiejętności szkolne, rozbudzają aktywność poznawczą oraz wydłużają czas koncentracji uwagi. Podczas zajęć skupiam się na mocnych stronach funkcjonowania uczniów, rozbudzaniu u nich wiary we własne możliwości oraz rozwijaniu ich zainteresowań. Wspieram ich we wzmacnianiu motywacji wewnętrznej do systematycznego podejmowania wysiłku intelektualnego oraz budowaniu pozytywnej samooceny. 

 

Marta Widawska

 

Violetta Stasik

 W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 prowadzę zajęcia rewalidacji oraz zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w klasach I-VIII. 

Podstawą tych zajęć jest stworzenie przyjaznej atmosfery, aby dać dziecku poczucie bezpieczeństwa, życzliwości i pomocy.

Celem powyższych zajęć jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju ucznia: poznawczego, emocjonalno-społecznego, komunikacyjnego ( w tym rozwijanie kompetencji językowych), wzmacnianie wiary ucznia we własne możliwości, doskonalenie koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej i słuchowej, procesów pamięciowych i myślenia, umiejętności grafomotorycznych oraz szeroko pojęte usprawnianie przez ruch z włączaniem elementów Integracji Sensorycznej w  odpowiednio wyposażonych to tego salach.

 

Rafał Glaznap

 

Agnieszka Kamińska

 

Joanna Granek

 

Beata Lewandowska

 

Mirosława Stasiewicz

Bacząc na indywidualizm, szacunek, empatię, odpowiedzialność, niezależność i wolność sytuuję dziecko w centrum.

Dorosły jest opiekunem i przewodnikiem dziecka, dostosowuje się do jego kreatywności.

Stawiam na rozwój umiejętności dzieci w zgodzie z naturą.

 

Agnieszka Kacprzak

Prowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z elementami integracji sensorycznej.

Podczas zajęć uczniowie poprzez pracę w ruchu, stymulację przedsionkową

oraz proprioceptywną normują proces prawidłowego kształtowania układu nerwowego.