Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Nauczyciele terapeuci

Rewalidacja

Antoniak Mariusz 
Błaszczyk Ewa 
Brandt Aleksandra 
Glaznap Rafał 
Kraska Ilona 
Kwiatkowska Joanna 
Łuczak Marta 
Merecz Iwona 
Stasik Violetta 
Szulc Marcin
Ulańska-Szymkowiak Barbara 
Wełna Adasiewicz Katarzyna

 

Świetlica terapeutyczna

 

Bożena Cieplucha

Izabella Wilkowska

Prowadzę zajęcia rewalidacyjne, na których uczniowie kształtują swoje kompetencje emocjonalno- społeczne oraz komunikacyjne, rozwijają umiejętności szkolne, rozbudzają aktywność poznawczą oraz wydłużają czas koncentracji uwagi. Podczas zajęć skupiam się na mocnych stronach funkcjonowania uczniów, rozbudzaniu u nich wiary we własne możliwości oraz rozwijaniu ich zainteresowań. Wspieram ich we wzmacnianiu motywacji wewnętrznej do systematycznego podejmowania wysiłku intelektualnego oraz budowaniu pozytywnej samooceny. 

Marta Widawska

Violetta Stasik

Prowadzę zajęcia rewalidacji w klasach I-VIII. Podstawą tych zajęć jest stworzenie przyjaznej atmosfery, aby dać dziecku poczucie bezpieczeństwa, życzliwości i pomocy. Celem powyższych zajęć jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju ucznia: poznawczego, emocjonalno-społecznego, komunikacyjnego ( w tym rozwijanie kompetencji językowych), wzmacnianie wiary ucznia we własne możliwości, doskonalenie koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej i słuchowej, procesów pamięciowych i myślenia, umiejętności grafomotorycznych oraz szeroko pojęte usprawnianie przez ruch z włączaniem elementów Integracji Sensorycznej w  odpowiednio wyposażonych to tego salach.

Rafał Glaznap

Beata Lewandowska

Agnieszka Kacprzak

Prowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z elementami integracji sensorycznej. Podczas zajęć uczniowie poprzez pracę w ruchu, stymulację przedsionkową oraz proprioceptywną normują proces prawidłowego kształtowania układu nerwowego.