Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oferty pracy

Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

z siedzibą przy al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

 

samodzielny referent

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 3. Wymagane wykształcenie: minimum średnie
 4. Ogólny staż pracy minimum 3 lata
 5. Wymagania związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • aktualna książeczka pracownicza do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • bezkonfliktowość i życzliwość,
 • uprzejmość, kultura osobista,
 • biegła znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.
 • biegła znajomość obsługi programów: Windows, pakiet Office,
 • odpowiedzialność za realizację zadań (terminowość, sumienność),
 • dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

 1. Zakres zadań i obowiązków:

Do obowiązków pracownika wynikających z zajmowanego stanowiska należą:

 • przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu polityki personalnej,
 • przygotowywanie zestawień do wykonania przepisów art. 30 Karty Nauczyciela
 • sporządzanie list wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników

administracji i obsługi,

 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracownikom,
 • przygotowywanie danych o wynagrodzeniach pracowników na potrzeby sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • wprowadzanie danych uczniów i nauczycieli do programu SIO-modernizacja
 • dane identyfikacyjne
 • dane dziedzinowe (cały zakres danych)
 • prowadzenie dokumentacji uczniowskiej związanej z:

- prowadzeniem księgi arkuszy ocen,

- prowadzeniem księgi uczniów,

- wystawianiem dokumentów związanych z przyjęciem i przekazaniem uczniów,

- wystawianiem dokumentów związanych z realizacją obowiązku szkolnego,

- wystawianiem zaświadczeń uczniowskich,

- wystawianiem legitymacji uczniowskich,

- wydawaniem i rozliczaniem świadectw szkolnych,

 • sporządzanie sprawozdań GUS i wysyłanie we właściwym terminie,
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi,
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej ISP nr 67,
 • dostarczanie i odbieranie korespondencji do i z urzędów związanych z funkcjonowanie ISP nr 67,
 • przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go jak najbardziej efektywnie,
 • przestrzeganie regulaminu, przepisów i zasad obowiązujących w ISP nr 67, przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora ISP nr 67,
 • dbanie o dobro ISP nr 67, ochronę mienia i przestrzeganie przepisów BHP.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwa pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO) na potrzeby związane z naborem.

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie

Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 w Łodzi przy al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86

w godzinach 09.00 – 15.00 w terminie do 30 października 2021 roku.

 

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach, opatrzone imieniem i nazwiskiem

kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ”. Dokumenty kandydata wybranego

w naborze i zatrudnionego w Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres jednego miesiąca od dnia otwarcia ofert. Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Jednocześnie informuję, że po zweryfikowaniu ofert,

z wybranymi osobami, zostaną przeprowadzone rozmowy indywidualne. O ich terminie kandydaci

zostaną powiadomieni indywidualnie. Na rozmowę należy zgłosić się z dowodem tożsamości.

 

 

Dyrektor

Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67

w Łodzi

Barbara Celmerowska