Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Niebieskie Igrzyska - część edukacyjna

W ramach Niebieskich Igrzysk nauczyciele przeprowadzili lekcję - część edukacyjną Niebieskich Igrzysk - z wykorzystaniem materiałów przygotowanych w ramach współpracy pomiędzy naszą szkołą, a Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. 
Nauczyciele mieli do dyspozycji autorski scenariusz w ramach, którego uczniowie zapoznali się z treścią listu oraz wykonali lapbooka z informacji dotyczącymi autyzmu. 

Cele ogólne scenariusza: 

  • Zapoznanie uczniów z pojęciem autyzmu i typowymi zachowania autystów;
  • Uświadomienie uczniom, czym jest bycie tolerancyjnym wobec rówieśników, którzy mają problem ze zrozumieniem określonych zachowań. 

Cele szczegółowe:
Uczeń: 

  • potrafi scharakteryzować pojęcie autyzmu;
  • potrafi wskazać typowe zachowania osoby autystycznej;
  • potrafi podać przykłady pomocy, którą może zaoferować i zapewnić osobie z autyzmem; potrafi
  • uszanować odmienne zachowanie drugiej osoby. 

Metody: 

  • metoda asymilacji wiedzy (czytanie tekstu, pogadanka, opis, opowiadanie);
  • metoda praktyczna - oparta na metodzie zadań twórczych (wykonanie lapbooka);
  • metoda aktywizująca - oparta na metodzie aktywności kreatywnej ucznia.

Forma: 

  • Grupowa, indywidualna. 

Środki dydaktyczne: 

Autorski tekst, autorskie materiały do wykonania lapbooka, karton A3 (najlepiej niebieski), nożyczki, klej, cienkopis. 

Przebieg zajęć 

1. Nauczyciel wita się z uczniami i przedstawia temat zajęć. Informuję uczniów
o obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, który obchodzony jest 2 kwietnia. 

2. Nauczyciel czyta uczniom dołączony list. (Załącznik 1)
Po przeczytaniu listu zadaje uczniom pytania:
Jak można nazwać przeczytany tekst? Jakie elementy pojawiły się w tym tekście?
Czego dotyczył ten list? Kto jest nadawcą i odbiorcą listu? Jakie inne elementy powinny się pojawić w liście do kolegi? W jaki sposób można scharakteryzować autyzm? Jakie typowe cechy ma autysta? W jaki sposób można pomóc takiej osobie? 

3. Nauczyciel prosi uczniów o pomoc. Jeden uczeń rozdaje niebieskie kartony. Drugi uczeń rozdaje przygotowane materiały, które zostaną wykorzystane w lapbooku. 

4. Nauczyciel wyjaśnia, czym jest lapbook. Prezentuje uczniom jakie elementy zostaną wykorzystane do wykonania lapbooka (Załącznik 2).
Nauczyciel wykonuje lapbooka etapami razem z uczniami. 

5. Na koniec zajęć uczniowie pokazują wykonane przez siebie lapbooki innym uczniom. Podpisują swoje prace - na odwrocie pracy. 

6. Nauczyciel dziękuje uczniom w włożony trud w wykonanie prac oraz za aktywny udział
w zajęciach.