Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ?

Zachęcam wszystkich uczniów klas IV - VIII do udziału w konkursie plastycznym na plakat promujący czytelnictwo "Dlaczego warto czytać?".
Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu oraz pod linkiem umieszczonym poniżej. Na zwycięzców czekają nagrody.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu na plakat promujący czytelnictwo „Dlaczego warto czytać?”

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna

 2. Konkurs trwa do 15 grudnia 2023 r. i adresowany jest do uczniów klas 4-8

 3. Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, który zachęci uczniów do czytania

  książek.

 4. Cele konkursu:

  • -  zachęcanie uczniów do czytania,

  • -  promocja książki, biblioteki i czytelnictwa oraz rozwijanie kultury czytelniczej i

   wrażliwości młodzieży,

  • -  rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,

  • -  rozwijanie umiejętności plastycznych,

  • -  prezentowanie talentów.

  • -  rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności.

 5. Wymagania dotyczące prac konkursowych:

  • -  przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu w formacie A3,

  • -  prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, np. rysunek, malarstwo,

   kolaż, techniki mieszane.

  • -  muszą być opatrzone na odwrocie informacją zawierającą imię i nazwisko autora oraz

   klasę.

 6. Prace należy złożyć do biblioteki szkolnej do dnia 15 grudnia 2023 r.

 7. Oceny prac dokona komisja konkursowa.

 8. Kryteria oceny prac:

- związek pracy z tematem,
- wartość artystyczna,
- zachowanie funkcji i cech plakatu,
- koncepcja i kompozycja plakatu,
- estetyka pracy.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 22 grudnia 2023 r. 10. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody.

11. Postanowienia dodatkowe:
a) organizator nie zwraca uczestnikom prac oraz żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie,
b) organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac (także tych nienagrodzonych) w działaniach promocyjnych organizatora,
c) odpowiedzialność za naruszenie praw innych osób do pracy nadesłanej na konkurs bierze na siebie uczestnik konkursu.