Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

"Jeśli czegoś nie znamy..."

Jeśli czegoś nie znamy, to tego nie pokochamy.

Jeśli nie pokochamy, to nie ochronimy.

Jakub MałeckiPoczątek końca? Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu

 

W wyniku wyniszczającej, często bezmyślnej działalności człowieka dalsze funkcjonowanie świata i ludzkości jest poważnie zagrożone, co potwierdzają w swoich raportach agendy Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Do najpoważniejszych kryzysów należą niewątpliwie: postępująca, niekorzystna zmiana klimatu i  stopniowy zanik bioróżnorodności. Aby zatrzymać te procesy, wszyscy ludzie, organizacje i instytucje muszą ze sobą współpracować w zakresie ochrony środowiska. Szkoła również może i powinna włączać się w dyskusję na temat współczesnych wyzwań globalnych i ekologicznych oraz podejmować konkretne działania na rzecz kształtowania pożądanych postaw i zachowań proekologicznych.

Edukacja ekologiczna stanowi szczególny rodzaj kształcenia i wychowania, który pozwala z nieco innej perspektywy spojrzeć na świat, Niestety zdarza nam się zapominać, iż my – ludzie, jesteśmy sami częścią przyrody, a co więcej, że nie jesteśmy w stanie bez niej żyć. Edukacja ekologiczna rozwija nie tylko wiedzę, ale również umiejętności oraz kształtuje postawy. Motywuje do działania, promuje praktyczne wykorzystanie zdobywanej wiedzy i przygotowuje człowieka do stawiania czoła wyzwaniom współczesnego świata. To właśnie szkoła powinna być miejscem inspirującym do zmian. Warto, żeby uczniowie poznawali najważniejsze wyzwania środowiskowe właśnie w szkole i szukali rozwiązań w swoim najbliższym otoczeniu.

Dlatego nasza szkoła podjęła decyzję, iż w bieżącym roku szkolnym dołączymy
do realizacji ogólnopolskiej innowacji „Inspirujemy do byia EKO – 10 wyzwań ekologicznych z TIK”.

Edukacja ekologiczna wzmacnia funkcję wychowawczą szkoły na wiele sposobów:

  • zachęca do poznawania najbliższego środowiska i buduje poczucie odpowiedzialności za nie,
  • motywuje do podejmowania aktywności społecznej,
  • kształci postawy solidarności i szacunku,
  • tłumaczy aktualne zagrożenia dzięki czemu dzieci i młodzież lepiej rozumieją świat i swoje miejsce w nim.

Innowacja Inspirujemy do bycia eko - 10 wyzwań ekologicznych z TIK ma na celu edukować i promować działania ekologiczne, a ich dokumentacja będzie oparta
na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, które w ostatnim czasie towarzyszą nam w szkole niezależnie od nauczanego przedmiotu.