Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

"Jeśli czegoś nie znamy..."

Jeśli czegoś nie znamy, to tego nie pokochamy.

Jeśli nie pokochamy, to nie ochronimy.

Jakub MałeckiPoczątek końca? Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu

 

W wyniku wyniszczającej, często bezmyślnej działalności człowieka dalsze funkcjonowanie świata i ludzkości jest poważnie zagrożone, co potwierdzają w swoich raportach agendy Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Do najpoważniejszych kryzysów należą niewątpliwie: postępująca, niekorzystna zmiana klimatu i  stopniowy zanik bioróżnorodności. Aby zatrzymać te procesy, wszyscy ludzie, organizacje i instytucje muszą ze sobą współpracować w zakresie ochrony środowiska. Szkoła również może i powinna włączać się w dyskusję na temat współczesnych wyzwań globalnych i ekologicznych oraz podejmować konkretne działania na rzecz kształtowania pożądanych postaw i zachowań proekologicznych.

Edukacja ekologiczna stanowi szczególny rodzaj kształcenia i wychowania, który pozwala z nieco innej perspektywy spojrzeć na świat, Niestety zdarza nam się zapominać, iż my – ludzie, jesteśmy sami częścią przyrody, a co więcej, że nie jesteśmy w stanie bez niej żyć. Edukacja ekologiczna rozwija nie tylko wiedzę, ale również umiejętności oraz kształtuje postawy. Motywuje do działania, promuje praktyczne wykorzystanie zdobywanej wiedzy i przygotowuje człowieka do stawiania czoła wyzwaniom współczesnego świata. To właśnie szkoła powinna być miejscem inspirującym do zmian. Warto, żeby uczniowie poznawali najważniejsze wyzwania środowiskowe właśnie w szkole i szukali rozwiązań w swoim najbliższym otoczeniu.

Dlatego nasza szkoła podjęła decyzję, iż w bieżącym roku szkolnym dołączymy
do realizacji ogólnopolskiej innowacji „Inspirujemy do byia EKO – 10 wyzwań ekologicznych z TIK”.

Edukacja ekologiczna wzmacnia funkcję wychowawczą szkoły na wiele sposobów:

  • zachęca do poznawania najbliższego środowiska i buduje poczucie odpowiedzialności za nie,
  • motywuje do podejmowania aktywności społecznej,
  • kształci postawy solidarności i szacunku,
  • tłumaczy aktualne zagrożenia dzięki czemu dzieci i młodzież lepiej rozumieją świat i swoje miejsce w nim.

Innowacja Inspirujemy do bycia eko - 10 wyzwań ekologicznych z TIK ma na celu edukować i promować działania ekologiczne, a ich dokumentacja będzie oparta
na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, które w ostatnim czasie towarzyszą nam w szkole niezależnie od nauczanego przedmiotu.