Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulamin szkolnego konkursu recytatorskiego „Poezji dziecięcej – klasyka i inne wierszyki”

Regulamin szkolnego konkursu recytatorskiego 

dla uczniów klas I-III 

„Poezji dziecięcej – klasyka i inne wierszyki” 

 

 Cele konkursu: 

 • popularyzacja twórczości poetów dziecięcych 
 • kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich, 
 • rozwijanie zainteresowań literackich. 

Uczestnicy 

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III  Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67, im. Janusza Korczaka w Łodzi, 
 • Każdy uczestnik prezentuje jeden wybrany wiersz/utwór, którego czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut. 
 • Możliwa jest recytacja wiersza z charakteryzacją lub rekwizytem. 

Etap konkursu 

 • Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie wychowawcom do 26 stycznia  lub ostateczny  termin do 16 lutego. 
 • Warunkiem uczestnictwa jest przekazanie karty zgłoszenia wychowawcy lub organizatorom najpóźniej do 16 lutego. 
 • Eliminacje klasowe od 19 lutego do 22 lutego. 
 • Finał i wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 lutego. Dziecko, które nauczy się dowolnego wiersza  twórczości I. Tuwim lub J. Tuwima i otrzyma nagrodę Grand Prix, będzie reprezentować szkołę w  Łódzkim Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Recytuję Tuwima”, który odbędzie 7 marca na terenie Integracyjnej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łodzi. 

Ocena uczestników konkursu 

Powołana komisja dokona oceny uczestników, według następujących  kryteriów: 

 •  pamięciowe opanowanie utworu 
 • interpretacja utworu 
 • kultura słowa, dykcja 
 • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój). 

 Nagrody 

 • Komisja wyłoni laureatów konkursu ( I, II i III miejsce) + nagroda Grand Prix 
 • Przewidziane są także wyróżnienia oraz dyplomy-podziękowania za uczestnictwo w konkursie.  

VI Organizatorzy 

Marta Łuczak- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

Barbara Ulańska-Szymkowiak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

Joanna Kwiatkowska – nauczyciel wspierający 

Mariusz Antoniak   - nauczyciel wspierający 

 

Załączniki do regulaminu 

 1. Karta zgłoszenia ucznia do konkursu
 2. Arkusz oceny uczestnika

1. Karta zgłoszenia ucznia do konkursu recytatorskiego 

 „……….” w roku szkolnym 2023/2024 

1.Imię i nazwisko ucznia ................................................................... 

 1. Klasa ...............................................
 2. Autor i tytuł wiersza…………………………………………………………
 3. Nauczyciel prowadzący……………………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu. 

........................................................ 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

L.p. 

 

Imię i nazwisko 

 

Kl. 

 

Utwór 

Opanowanie pamięciowe tekstu 

 

Interpretacja 

 

Kultura słowa, tempo, dykcja 

 

Wrażenia ogólne