Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Sprawozdanie z Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego 
Recytuję Tuwima

Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego pod tytułem „Recytuję Tuwima” była Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi
oraz Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi.
Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III publicznych i niepublicznych szkół podstawowych na terenie całej Łodzi. Przedmiotem Konkursu była prezentacja dowolnego utworu poetyckiego twórczości Juliana Tuwima.
Każda szkoła mogła zorganizować swój wewnątrzszkolny konkurs, w którym wytypować mogła tylko jednego reprezentanta szkoły.

W wydarzeniu wzięło dziesięcioro przedstawicieli, którzy reprezentowali swoją szkołę.
Celem Konkursu było:
- popularyzowanie twórczości Juliana Tuwima;
- rozwijanie zdolności recytatorskich;
- odkrywanie uzdolnień polonistycznych;
- zainteresowanie uczniów poezją;
- wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa;
- prezentacja umiejętności uczniów;
- zachęcanie do występów na scenie. 

Konkurs był okazją do realizacji marzeń artystycznych oraz umożliwił uczniom autoprezentację.
Spotkanie w auli Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima było również okazją do przeżycia doznań artystycznych oraz do rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
Uczestnicy zaprezentowali wiersze Juliana Tuwima, a ich prezentacje oceniało jury biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- dobór repertuaru,
- pamięciowe opanowanie tekstu,
- interpretację tekstu,
- ogólny wyraz artystyczny.

Skład jury:
Przewodnicząca jury - Pani Wicedyrektor Anna Tulińska;
Pani Doktor Kamila Lasocińska - reprezentująca kierunek pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, partner Naszej Szkoły;
Pani Jowita Popow - przedstawiciel Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi;
Pani Ewelina Filipczak - nauczyciel bibliotekarz;
Pan Janusz Kaczorowski - nauczyciel języka polskiego.

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce - Maya Rzeżawińska, SP 94
II miejsce - Alicja Domińczyk, ISP 67 
III miejsce - Oskar Zagozda, SP 113.

Zwycięzcy konkursu oraz wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez Fundację im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim w Warszawie oraz dyplomy.

Dziękujemy również uczniom, którzy perfekcyjnie poprowadzili spotkanie: Maricie Kacy i Mateuszowi Zimierskiemu.
Oliwia Stępień przypomnianiała twórczość Juliana Tuwima. Natomiast Julia Nowak wykonała utwór "Walczyk o Łodzi".  

Dziękujemy również nauczycielom:
Pani Paulinie Mateckiej oraz Małgorzacie Gająckiej za przygotowanie przepięknej dekoracji;
Pani Annie Krakowiak i Izabeli Józefczyk za scenariusz spotkania;
Pani Annie Czaplińskiej za wkład w przygotowanie quizu o wierszach poety.  

Zgromadzona publiczność nagrodziła wszystkich występujących wielkimi brawami. W czasie obrad jury, uczniowie klasy IIIa pod opieką Pani Marty Łuczak oraz Joanny Kwiatkowskiej przygotowali koncert flażoletowy. Odbył się również quizz dotyczący twórczości Juliana Tuwima. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Sporządził: Mariusz Antoniak