Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs "Dzieci mają skrzydła"

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusz Korczaka w Łodzi

zaprasza do udziału w konkursie plastyczno-literackim

pt.: „Dzieci mają skrzydła”.

Regulamin konkursu

1. Organizator

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusz Korczaka w Łodzi

2. Koordynator

Osobą odpowiedzialną za przebieg konkursu jest: Faustyna Janus-Plaskota, nauczyciel języka polskiego.

3. Adresaci konkursu

Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych.

4. Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest pokazanie wszechstronnych zainteresowań

i umiejętności dzieci, dlatego tematyka prac konkursowych jest wieloaspektowa.

Cele szczegółowe:

• Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości etycznej.

• Inspirowanie uczniów do pracy twórczej i samodzielności w działaniu.

• Rozwijanie umiejętności literackich.

• Rozwijanie umiejętności plastycznych.

• Kształtowanie umiejętności przekazywania własnych przemyśleń i refleksji

w różnorakich formach.

• Promowanie uczniów prezentujących wysoki poziom wiedzy i umiejętności polonistycznych/ plastycznych.

5. Struktura konkursu

Konkurs będzie przebiegać w dwóch kategoriach:

        I. Praca plastyczna.

 Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie jednej pracy plastycznej

o dowolnej tematyce, np. przyjaźni, zainteresowaniach, przygodzie, itp.

 Format pracy – A3.

 Technika wykonania: malarstwo, rysunek, grafika, collage, itp.

          II. Praca pisemna.

 Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie jednej pracy pisemnej

o dowolnej tematyce, np. przyjaźni, zainteresowaniach, przygodzie, itp.

 Forma pracy – opowiadanie twórcze, charakterystyka postaci, list, kartka

z dziennika, kartka z pamiętnika, reportaż, wiersz, opis przeżyć.

 Format praca – wydrukowany plik Word (czcionka Times New Roman; rozmiar 12, interlinia 1,5) od 200 do 500 słów.

6. Zasady uczestnictwa

Każda praca powinna być podpisana czytelnie na odwrocie. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka

w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) i dostarczyć pod wskazany niżej adres organizatora lub przesłać listownie.

Adres:

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka,

al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 86

94-050 Łódź.

Prace bez ww. wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z regulaminem.

Prace nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora konkursu.

7. Kryteria wyboru i ocena prac

Nadesłane prace oceniać będzie komisja konkursowa. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach tematycznych (plastyczna lub literacka) i dwóch grupach wiekowych:

klasy IV-VI i VII-VIII.

Na każdym poziomie wiekowym przewiduje się wyłonienie I, II, III miejsca. Przewidziane nagrody rzeczowe i dyplomy. Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie: ✓ samodzielność, ✓ kreatywność, ✓ poprawność językowa, ✓ innowacyjna technika, ✓ staranność.

8.Terminarz konkursu

Zgłoszenie uczniów do konkursu (załącznik nr 1), przesłanie zgody na udział ucznia

w konkursie (załącznik nr 2) oraz przesłanie prac konkursowych, na adres organizatora konkursu do 28 kwietnia 2023 r.

Na uroczyste zakończenie i podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród

i dyplomów zapraszamy wszystkich uczestników wraz z nauczycielami prowadzącymi 02 czerwca 2023 r. do siedziby organizatora konkursu.

9. Miejsce przeprowadzenia eliminacji konkursowych

Eliminacje będą przeprowadzone w siedzibie organizatora konkursu (Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi, al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 86 w Łodzi).

10.Terminarz Sposób i termin ogłoszenia wyników

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości szkół i nauczycieli prowadzących uczestników konkursu do 30 maja 2023 r.

Wyniki konkursu zostaną upowszechnione poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej ISP 67 (https://isp67.pl/).

11.Załączniki

Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

Załącznik nr 2 – ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

Serdecznie zachęcamy do udziału

w konkursie i życzymy powodzenia!

        ISP 67 w Łodzi