Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Scenariusze zajęć z okazji Dnia Pustej Klasy 
w roku szkolnym 2023/2024

Z okazji Dnia Pustej Klasy powstały dwa scenariusze do wykorzystania w klasach I-III oraz IV-VIII. Zachęcamy do wykorzystania nie tylko z okazji tego święta.

 

Scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VIII związanych z Dniem Pustej Klasy

Autorzy:

 • mgr Anna Tulińska - wicedyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza

  Korczaka w Łodzi,

 • mgr Mariusz Antoniak - nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, nauczyciel języka

  niemieckiego,

 • mgr Anna Cicha - rodzic uczennicy Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi.

Czas trwania: 3 zajęcia po 45 minut

Klasy: IV-VIII klasy szkoły podstawowej

Cel główny:

Zachęcenie uczniów do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, poprzez realizację

zadań terenowych.

Cele operacyjne:

 • integracja zespołu klasowego;

 • rozwijanie różnych form pracy;

 • poznanie różnych zabaw w terenie;

 • uwrażliwienie na piękno otaczającego świata;

 • odkrywanie własnych możliwości twórczych;

 • rozwijanie motywacji do działania;

 • rozwijanie kreatywności uczniów;

 • wyrażenia własnych uczuć;

 • kształtowanie pożądanych cech społecznych;

 • usprawnianie manualne.

Metody pracy:

 • praktycznego działania;

 • doświadczeniaieksperymentowania;

 • pracy twórczej;

 • zadańinspirujących;

   

Formy pracy:

 • praca indywidualna;
 • praca grupowa;
 • praca zespołowa.

Treści ogólne:

 • Zabawy integracyjne, bazujące na współpracy;
 • Ćwiczenia usprawniające motorykę małą i dużą;
 • Ćwiczenia rozwijające kreatywność.

Treści szczegółowe - tematyka zajęć:


1. Zabawy integracyjne:
a) Kim jestem?
Uczniowie stoją w kręgu, plecami do siebie. Na plecach każdego ucznia przywieszony zostaje obrazek. Uczniowie nie wiedzą, jaki obrazek mają przyczepiony. Uczniowie w sposób niewerbalny odnajdują osoby, które należą do ich grupy. Na koniec każda grupa przedstawia pozostałym przedstawicielom grup zawód, który reprezentowali, wykonują to również w sposób niewerbalny.

b) Postać
Uczniowie zostają podzieleni na pary. Nauczyciel rozdaje każdej parze materiały. Zadaniem uczniów jest odrysowanie własnych kontur. Ćwiczenie polega na zdobyciu informacji o drugiej osobie i przedstawieniu ich za pomocą symboli, obrazków. Każda część ciała odpowiada innej informacji. Uczniowie mogą zadawać sobie nawzajem pytania, aby rozszyfrować symbole.

np.
oczy - Co chętnie czytasz?
usta - Co lubisz jeść?
ucho - Co lubisz słuchać?
Ćwiczenie kończy się prezentacją zdobytych informacji o drugiej osobie.

c) Wyścigi z piłką
Uczniowie pracują w parach, pokonując trasę przygotowaną przez nauczyciela. Trasa do pokonania jest utrudniona poprzez umieszczenie przeszkód np. pachołków. Każda para pokonuje trasę przenosząc piłkę z jednego punktu do drugiego np. trzymając ją między kolanami, plecami lub czołem. Wygrywa para, która bez problemu przeniosła piłkę.

2. Projektowanie miasta:
Uczniowie zostają podzieleni na zespoły 3-4 osobowe. Każdy zespół ma za zadanie zaprojektować miasto. Każde miasto ma być dostosowane dla młodych i starszych osób. Musi być bardzo naturalne i nie może zabraknąć miejsca dla rozrywki. Uczniowie wykorzystują naturalne materiały: patyki, kamienie, piasek. Wykonują zadanie na papierze. Nie zapominają o przygotowaniu legendy.

3. Joga - do wykonania tych ćwiczeń potrzebny jest koc lub mata:

Ćwiczenie A
Ćwiczenie wykonywane jest na kocu lub macie. Uczeń pochyla się do przodu tak, aby dłonie były ustawione pod ramionami, kolana pod biodrami, w pozycji klęku podpartego. Nie zapominamy
o tym, aby dłonie były skierowane na bok. Uczeń wykonuje wdech, łączyć w tym momencie łopatki ze sobą. W momencie wykonywania wydechu uczeń opuszcza brzuch w dół i i kieruje głowę do góry.
Podczas wydechu wciągamy pępek do góry i tym samym opuszczamy głowę do dołu. Ćwiczenie wykonujemy 5 razy.

Ćwiczenie B
W tej samej pozycji wykonujemy drugie ćwiczenie. W pozycji klęku podpartego wyciągamy ramiona do przodu, pośladki pozostają uniesione. Uginamy nogi pod kątem 90 stopni, pamiętając, aby kolana były cały czas pod biodrami. Stopniowo uginając kolana, opuszczamy czoło do ziemi. Ćwiczenie wykonujemy 5 razy, zwracając uwagę na głęboki oddech.

Ćwiczenie C
Uczniowie stoją na kocu w pozycji wyprostowanej. Unoszą ręce do góry wykonując w tym samym czasie wdech, upuszczając powoli ręce i wykonując wydech. Ćwiczenie wykonujemy 5 razy.

4. Emocje
Ostatnim zadaniem jest rozmowa o własnych emocjach. Uczniowie po kolei leżąc na plecach
z zamkniętymi oczami, mówią po kolei jakie emocje im towarzyszyły podczas wykonywania zadań na świeżym powietrzu.

Materiały pomocnicze:

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/cwiczenia-jogi-dla-poczatkujacych

„Sprachanimation, Animacje językowe” - Joanna Bojanowska, Warszawa 2008

 
 

Scenariusz zajęć dla uczniów klas I-III związanych z Dniem Pustej Klasy
pod hasłem „Odkrywamy piękno przyrody w najbliżej okolicy”

Proponowane miejsce realizacji zajęć: park w pobliżu szkoły, polana

1. Zajęcia wstępne

1. Zabawa ruchowa pt. „Nasza planeta Ziemia”

Dzieci stoją w kole i rzucają do siebie dmuchaną piłką plażową - przypominającą kulę ziemską. Osoba, do której trafi piłka musi wymienić nazwę: miasta, kraju, kontynentu, rzeki lub góry. Nazwy nie mogą się powtarzać.

2. Rozmowa w kręgu - wprowadzenie do tematu zajęć

Prowadzący tłumaczy dzieciom, że na całej planecie znajduje się zróżnicowana flora i fauna. Wyjaśnia znaczenie tych pojęć i informuje, że dziś zamienimy się w badaczy przyrody.

2. Zajęcia właściwe

1. Zabawa pt. „Tajemnicze przyrządy”

Dzieci stoją w kole i podają sobie czarodziejski worek z ukrytymi przedmiotami (lupa, lornetka, mikroskop, taśma miernicza, kompas, książka - atlas drzew). Na sygnał gwizdka - osoba, która ma w danym momencie worek zamyka oczy, losuje jeden przedmiot i próbuje odgadnąć za pomocą zmysłu dotyku co to jest. Po wyjęciu wszystkich przedmiotów z czarodziejskiego worka prowadzący objaśnia do czego służą i określa je wspólną nazwą - PRZYRZĄDY PRZYRODNIKA.

2. Obserwacja drzewa

Dzieci podzielone są na kilkuosobowe zespoły. Każdy zespół otrzymuje zestaw przyrządów oraz kartę pracy (KARTĘ OBSERWACJI DRZEWA) i przybory do pisania.
KAżda grupa wybiera sobie drzewo zaobserwowane w najbliższej okolicy i uzupełnia kartę obserwacji.

3. Prezentacja wyników obserwacji

3. Zajęcia końcowe

Spacer po okolicy i zbieranie skarbów (kamienie, liście, gałązki, kwiaty, szyszki).
Wspólne tworzenie mandali z nieożywionych i ożywionych skarbów przyrody, zebranych podczas spaceru po najbliższej okolicy.