W naszej Szkole realizowany jest projekt pn. „Szkoła przyszłości”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014 - 2020