Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

zaprasza wszystkich nauczycieli 

na zebranie Rady Pedagogicznej

w dniu 26.08.2019r (poniedziałek) o godzinie 12:30 (Pałac Młodzieży)