Od jutra, tj. od 27. 11. 2019 r. Szkolne Koło Caritas rozpoczyna bożonarodzeniową akcję rozprowadzania Świec Wigilijnych.

Pragniemy, aby Święta Bożego Narodzenia były radosne w każdym domu.

Jeśli możesz włącz się w naszą akcję i pomóż rozszerzać się bezinteresownej miłości.

Świeca Duża - 12 zł

Świeca Mała - 5 zł