Procedura bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19

Procedury zdalne nauczanie 18.01.2021

Procedury zdalne nauczanie 26.10.2020

Procedury zdalne nauczanie 09.11.2020

Procedury bezpieczeństwa

Załącznik 1 - Oświadczenie rodzica

Załącznik 2 - Procedury obowiązujące w Bibliotece szkolnej