Byliśmy nad morzem

i nad jeziorami.

Byliśmy w górach

i na wsi, i w mieście.

Byliśmy w lesie i na łące - sami.

Jesteśmy w szkole

tęskniąc za wakacjami.