Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

zaprasza na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

dnia 03.09.2018

godzina 9:00

dla klasy VII i VIII SP oraz III klas Gimnazjum w Pałacu Młodzieży.

godz 10:00

dla klas I-VI w Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka

 

Jednocześnie Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

zaprasza wszystkich rodziców, opiekunów, uczniów i nauczycieli

na mszę świętą inaugurującą rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

w Parafii Najświętszej Eucharystii

dnia 03.09.2018 roku o godzinie 8:00