Wychowawcy i nauczyciele wspierający

 

Klasa I a -  wychowawca I.Urbańska, nauczyciel wspierający B.Ulańska-Szymkowiak

Klasa I b - wychowawca A.Plucińska, nauczyciel wspierający M.Reczulska

Klasa II a -  wychowawca A.Czaplińska, nauczyciel wspierający M.Misiak

Klasa II b - wychowawca A.Tomalak, nauczyciel wspierający K.Ostaszewski

Klasa III a - wychowawca a.Tulińska, nauczyciel wspierający B.Konecka

Klasa III b - wychowawca  A.Kołodziejska, nauczyciel wspierający I.Wilkowska

Klasa IV a -  wychowawca i nauczyciel wspierający A.Witkowska

Klasa IV b -  wychowawca i nauczyciel wspierający M.Gągorowska

Klasa IV c – wychowawca i nauczyciel wspierający M. Sikorska-Grasz

Klasa V a - wychowawca i nauczyciel wspierający  A.Krakowiak

Klasa V b – wychowawca i nauczyciel wspierający K.Piotrowska

Klasa V c – wychowawca i nauczyciel wspierający M.Walczak

Klasa VI a – wychowawca i nauczyciel wspierający V.Glaznap

Klasa VI b – wychowawca i nauczyciel wspierający J.Kwiatkowska

Klasa VI c - wychowawca i nauczyciel wspierający M. Walczak

Klasa VII a – wychowawca i nauczyciel wspierający A.Jadczak

Klasa VII b – wychowawca i nauczyciel wspierający A.Gierba-Grodzicka

Klasa VIII a - wychowawca i nauczyciel wspierający  M.Łuczak

Klasa VIII b – wychowawca i nauczyciel wspierający A.Grodzka-Jastrzębska

 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów

w Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 im.  Janusza Korczaka

 

F.Janus j. polski

A.Matusiak j. polski

I.Kozłowska j. polski

A.Kamińska j. polski

K.Szulc - Kulesza j. angielski

 M.Malinowska j.angielski

R.Kamiński j.angielski

M.Widawska j.angielski

P.Olejniczak j.angielski

M.Mielczarek j. angielski

I.Fau matematyka

M.Spruta matematyka

B.Makowska matematyka

A.Skowronek historia, wychowanie do życia w rodzinie, WOS

E.Dziubek historia,WOS

K.Wieczorek przyroda, biologia

J.Granek geografia

E.Janicka-Obrębska fizyka, chemia

G.Raczak chemia

S.Kasica j.niemiecki

I.Mielczarek Doradztwo zawodowe

T.Korkosiński  informatyka

A.Kołodziejska informatyka

B.Lewandowska wychowanie - fizyczne

A.Dorabiała wychowanie - fizyczne

I.Pawlak  wychowanie - fizyczne

A.Anielak religia

G.Sadowska religia

V.Zarychta religia

M.Adamczyk plastyka, technika

U.Alberghini muzyka

 

 

 

Biblioteka szkolna

Mirosława Stasiewicz
Nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej

 

Anna Miechowicz

Iwona Tyczyńska

Paulina Matecka

Magdalena Misiak

Marcin Szulc

Urszula Alberghini

Beata Lewandowska

Agnieszka Kacprzak

Agata Witkowska

Monika Sikorska-Grasz

Ilona Mielczarek

Nauczyciele rewalidacji

Bożena Cieplucha

Anna Stelmach

Marzena Kopytowska

Violetta Stasik

Rafał Glaznap

Agnieszka Kamińska

Joanna Granek

Beata Lewandowska

 

 

Lista nauczycieli 2018/2019